Ouders worden steeds strenger bij het gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar. Van de jongeren die in 2016 in een ziekenhuis werden opgenomen als gevolg van alcoholgebruik gaf 56% aan dat hun ouders geen toestemming geven om alcohol te drinken.

Kinderarts Nico van der Lely van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is blij met deze trend: “Sinds 2012 geven steeds minder ouders toestemming om alcohol te drinken. Steeds meer ouders zijn zich bewust van de risico’s van alcoholgebruik voor bijvoorbeeld de hersenontwikkeling van hun kinderen. De komende jaren wil ik deze bewustwording verder laten groeien en daarom zal ik me, in overleg met politie en justitie, naast de ouders ook meer gaan richten op sportverenigingen en het onderwijs.”

Daling ziekenhuisopnames
In 2016 zijn er 791 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis als gevolg van alcoholgebruik. Vergeleken met 2015 is dit een daling van 15% (totaal 931 in 2015). Het aantal ziekenhuizen dat de cijfers heeft doorgegeven is echter ook lager, waardoor niet zeker te zeggen is dat het aantal opgenomen jongeren ook daadwerkelijk is gedaald. Van een stijgende trend lijkt in elk geval niet langer sprake te zijn.

Bij 550 van de 791 opgenomen jongeren was er sprake van overmatig alcoholgebruik met een alcoholvergiftiging (intoxicatie) als gevolg. In 2015 werden er nog 713 jongeren opgenomen vanwege een alcoholvergiftiging. Het aantal alcoholvergiftigingen bij minderjarigen is daarmee terug op het niveau van 2014.

Bijna evenveel meisjes als jongens 
Van de 791 alcoholopnames in ziekenhuizen was 52% jongen en 48% meisje. Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 15,5 jaar. Deze verhouding en de gemiddelde leeftijd zijn sinds 2010 nagenoeg gelijk. Er worden wel minder 10- tot 14-jarigen in de ziekenhuizen gepresenteerd.

Uit de registratie blijkt dat de in 2016 opgenomen jongeren een alcoholpromillage hadden van gemiddeld 1,99 promille. Gemiddeld waren de jongeren, net als in voorgaande jaren, drie uur buiten bewustzijn. De meeste jongeren gaven aan sterke drank (inclusief likorettes) te hebben gedronken, gevolgd door bier, mixdranken en wijn.

Invloed vrienden
De jongeren is gevraagd naar de drinklocatie voorafgaand aan hun opname. Daaruit blijkt dat 45% aangeeft gedronken te hebben bij anderen thuis, 24,4 % op straat en 8,4% bij ouders thuis. De meest jongeren kregen de drank via vrienden (66,9%), uit de horeca (12,0%) of thuis (9%). Per regio bestaan er wel verschillen. In totaal gaf 9,6% van de jongeren aan dat ze drank zelf hadden gekocht. Vorig jaar was dat 12%.

De meeste jongeren die in 2016 vanwege alcohol in het ziekenhuis werden opgenomen, zaten op het VMBO (36%), daarna volgen HAVO (25%) en VWO (21%). Van alle opgenomen jongeren had 88,5% een Nederlandse achtergrond. Deze cijfers zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Verantwoording
De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld met behulp van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). Elke maand stuurt het NSCK vragenlijsten naar alle Nederlandse kinderartsen en naar de academische ziekenhuizen of naar vertegenwoordigers van een groep kinderartsen. Deze vragenlijsten gaan over tien tot twaalf variërende aandoeningen, afwijkingen en syndromen. Bij melding van een dergelijk geval wordt er een vragenlijst naar de betreffende kinderarts gestuurd die deze invult en terugstuurt naar de onderzoekers. Sinds 2007 is alcoholintoxicatie één van de aandoeningen die opgenomen is in het systeem. De projectleider hiervan is Nico van der Lely.

Factsheet alcoholopnames en alcoholintoxicaties bij minderjarigen van 2007 tot en met 2016

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER