Onderzoek dat opgezet en uitgevoerd wordt mét ouders, sluit beter aan bij de praktijk en zal het onderzoeksniveau ten goede komen. Dát is de overtuiging van OuderInzicht. De stichting ziet een rol weggelegd voor ouders als verbinder tussen praktijk en wetenschap in de kinderrevalidatie.

Acht betrokken ouders van kinderen uit de kinderrevalidatie hebben OuderInzicht in de zomer van 2016 opgericht. Met dit initiatief willen zij een brug slaan tussen onderzoek en ouders van kinderen met een fysieke beperking of lichamelijke handicap.

Ouders meer betrekken

Gestreefd wordt ouders met een kind met een lichamelijke handicap (meer) te betrekken bij:

  • het nadenken over onderwerpen en thema’s die onderzoekswaardig zijn;
  • het opzetten en uitvoeren van onderzoek;
  • het vertalen van onderzoeksresultaten zodat deze bruikbaar zijn in de dagelijkse praktijk;
  • onderwerpen en thema’s te verzamelen die volgens de ouders simpelweg meer aandacht verdienen en hoger op de agenda van artsen, therapeuten, beleidsmakers en politici zouden moeten staan.

Participatiematrix

OuderInzicht maakt bij haar projecten veelvuldig gebruik van de participatiematrix.  De matrix is een tool voor projectleiders/onderzoekers die gericht is op het bevorderen van de samenwerking met patiënten. Tijdens gesprekken met patiënten kan de matrix als middel gebruikt worden om het gesprek aan te gaan over de gewenste rol in een (onderzoeks)project. OuderInzicht zal altijd per onderwerp bekijken op welke manieren aandacht gegenereerd kan worden (denk aan presentaties, workshops of landelijke inspiratiebijeenkomsten).

Samenwerking

OuderInzicht werkt sinds 2017 nauw samen met de BOSK, dé organisatie van en voor mensen met een aangeboren lichamelijke handicap.  Er is afstemming met PenCru (Engelse organisatie die zich richt op gelijke doelen als OI)  en er zijn korte lijnen met de onderzoekers van de Hoogstraat , het VUmc en Rijndam  revalidatie.

Voor wie?

De stichting richt zich enerzijds op ouders die een kind hebben met een lichamelijke handicap en derhalve terecht zijn gekomen in de wereld van de kinderrevalidatie. Bijvoorbeeld door voor hen goed leesbare uitwerkingen van onderzoeken op haar site te plaatsen. Anderzijds zijn het de wetenschappers, onderzoekers, artsen en beleidsmakers die wij willen bereiken opdat zij ouders meer als gelijkwaardige partner gaan zien en hen (meer) zullen betrekken bij toekomstig onderzoek.

Naar OuderInzicht >

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER