Kindermishandeling

Het verband tussen de opleiding van de ouders en het toekomstbeeld van jongeren lijkt sterker dan het verband met de etnische achtergrond. Jongeren met hoogopgeleide ouders zien de toekomst op veel terreinen positiever in dan jongeren met laagopgeleide ouders.

Dat is een van de conclusies van het onderzoeksrapport ‘ Gedeelde toekomst. Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren’ van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

Verschillen
Jongeren met hoogopgeleide ouders voelen zich onder andere prettiger in Nederland, hebben meer vertrouwen in hun kansen en zijn positiever over bijvoorbeeld interculturele contacten dan jongeren met laagopgeleide ouders, zo meldt het rapport. Ze zijn vaker tevreden over het onderwijs en de steun die zij krijgen van ouders bij hun opleiding(skeuze) dan jongeren met laagopgeleide ouders. Deze laatste jongeren geven aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning van docenten en deze niet altijd te krijgen. KIS heeft in dit onderzoek bijna 1000 jongeren, waarvan 40 procent met een migratieachtergrond, gevraagd naar de ideeën die zij hebben over hun eigen toekomst.

Gedeelde toekomstwensen
De toekomstwensen van jongeren met verschillende opleidings- en culturele achtergronden komen sterk overeen: er wordt veel waarde gehecht aan een vaste baan en ‘inkomenszekerheid’. Jongeren met laagopgeleide ouders maken veelal zelfstandig toekomstkeuzen als het gaat om onderwijs, terwijl jongeren met hoogopgeleide ouders vaker ‘instemming’ van ouders vragen. Jongeren vinden het belangrijk dat een opleiding in de eerste plaats aansluit bij hun interesse en talenten.

Nederland is het toekomstland voor de meerderheid van de respondenten. De overgrote meerderheid van de Marokkaans-Nederlandse jongeren (82 procent) wil in Nederland blijven wonen. Het rapport meldt dat de invloed van het opleidingsniveau van ouders aandacht verdient in vervolgonderzoek.

Rapport
Gedeeld toekomst. Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

  1. Goed om dit nog eens onder de aandacht te brengen. MeeleefGezin draagt daar ook toe bij voor de jonge KOPP-kinderen. Zij zijn in de eerste 4 jaar na de geboorte een vertrouwensrelatie aangegaan met veelal hoger opgeleide meeleefgezinnen. Als zij naar de basisschool gaan blijft het meeleefgezin een gewoon netwerkgezin. Zo kunnen zij extra bijdragen aan het onderwijs van de kinderen door te praten over thema’s die op school aan de orde zijn, ondersteunend zijn bij schoolse vaardigheden en helpen bij huiswerk. In de media wordt dat ‘opwaartse mobiliteit’ genoemd. Alle ouders willen dat hun kind goede toekomstmogelijkheden heeft. Zij kunnen ook daarbij een extra steuntje gebruiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER