Dr. Maike Kooijmans

Kinderen en jongeren van nu groeien op in een superdiverse, snel veranderende samenleving. Veel ouders en professionele opvoeders zoeken dan ook naar nieuwe houvasten om de jeugd te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Welke kansen en dilemma’s biedt opvoeden zowel in de huidige tijd als in de nabije toekomst?

Die vraag staat op 20 september centraal in de lectorale rede van dr. Maike Kooijmans, getiteld ‘Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden’. Aansluitend wordt zij geïnstalleerd als lector ‘Opvoeden voor de Toekomst’ bij Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Veranderende maatschappelijke context

In haar lectorale rede neemt Maike Kooijmans haar publiek mee in de wereld van kinderen en jongeren die opgroeien in deze moderne tijd. Zij schetst de maatschappelijke context en in hoeverre die anders is dan die van voorgaande generaties. Haar rede gaat over het opvoeden in de huidige tijd, de kansen en dilemma’s maar vooral ook over opvoeden in de toekomst. Deze biedt veel nieuwe kansen, maar brengt ook nieuwe opvoedingsvragen met zich mee. In deze zogenoemde vloeibare samenleving zijn er – volgens de socioloog Zygmunt Bauman – minder eenduidige normen, waarden en routines dan weleer.

Collectieve maatschappelijke kwesties

Het lectoraat Opvoeden voor de Toekomst speelt in op kwesties die voortkomen uit deze vloeibare samenleving. Opvoedvraagstukken worden daarbij niet op individueel of gezinsniveau aangepakt, maar als collectieve maatschappelijke kwesties. Voor pedagogen in de 21ste eeuw betekent dit dat opvoeden zich niet langer beperkt tot fysieke praktijken zoals het gezin, de school en de vrije tijd. Opvoeden gebeurt dwars door alle opvoedingsmilieus heen en in steeds grotere mate ook online. Eén  van de programmalijnen van het lectoraat heet dan ook: Opvoeden@all.

Pedagogisch kompas

In haar lectorale rede lanceert Kooijmans haar concept ‘Talentologie’ als een pedagogisch kompas. Talentologie is een sociaalpedagogisch perspectief op talentontwikkeling bij kinderen en jongeren, dat tegenwicht wil bieden aan het prestatiegerichte en competitieve – neoliberale- talentdiscours dat in veel opvoedpraktijken domineert. Zij pleit ervoor om meer aandacht te besteden aan de emotiehuishouding en aspiraties van onze jeugd. Dit kan door in het alledaagse opvoeden meer het accent te leggen op persoonsvorming en wereldburgerschap in plaats van op meetbare prestaties. Met het talentologisch model onderbouwt zij de pedagogische waarde van spel, sport, kunst en cultuur voor een veerkrachtige identiteitsontwikkeling.

Praktische informatie
Titel lectorale rede: ‘Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden’
Datum: 20 september 2018, 15.00 – 17.15 uur
Plaats: Cultuurfabriek Hall of Fame, Burg. Brokxlaan 6, GEBOUW 90, Spoorzone Tilburg

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER