De vroege ouder-kindrelatie is de basis van waaruit kinderen zich ontwikkelen. “Iets wat we ons hele leven meenemen”, benadrukt Phineke Tielenius Kruythoff. “De interactie tussen ouder en kind geeft als het ware een blauwdruk hoe je later in het leven staat, ook ten aanzien van het aangaan van andere relaties.”

“Iedere ouder draagt die eerste ervaringen met zich mee”, vertelt Phineke. “Juist die vroege ouder-kindrelatie vertaalt zich terug in hoe zij in het leven staan. Dat beïnvloedt dus ook de opvoeding van jonge kinderen, zeker wanneer er sprake is van spanningen in het gezin. Daar als zorgprofessional oog voor hebben, maakt de hulpverlening effectiever.”

Objectiever kijken

De in de vroege kindertijd opgedane ervaringen sijpelen bovendien door in het handelen van zorgprofessionals. “Veelal gebeurt dit volstrekt onbewust”, geeft Phineke aan. “Daarom raad ik iedere zorgverlener aan om bij zichzelf te rade te gaan wat de mogelijke invloed van hun persoonlijke leven is op hun beroepsmatig handelen. Dat helpt om objectiever naar een gezin te kijken. Neem de rust om alles objectief te zien, het kind, de ouders en jezelf. Als je spanning constateert in de ouder-kindrelatie kan dit inzicht enorm helpen.”

Grote passie

Binnen de vroege ouder-kindrelatie zijn verschillende thema’s te onderscheiden waar handelingsperspectieven uit voortvloeien. Phineke heeft al langere tijd een enorme passie voor alles wat hiermee te maken heeft. “Dit begon al toen ik als Voorzorgverpleegkundige zag hoe kwetsbaar die relatie is en hoe snel deze te lijden heeft onder spanningen. Maar ook hoe verstoringen van de relatie op jonge leeftijd weer te herstellen zijn en wat dit van een hulpverlener verlangt. Tijdens mijn opleiding tot IMH-specialist heb ik mij hier verder inverdiept.”

Lezing en netwerkdiner

Momenteel werkt Phineke vanuit een eigen praktijk en is daarnaast als hoofdopleider Infant Mental Health betrokken bij de RINO Groep Utrecht. Zij gaat in de derde editie van de Vroeglezing op 7 november in Zwolle dieper in op de kenmerken van de relatie tussen ouders en hun kinderen. Plus hoe zorgprofessionals deze in positieve zin kunnen beïnvloeden.

De lezing van Phineke in een initiatief van Vakblad Vroeg en vindt plaats op een bijzondere locatie, het Dominicanenklooster in Zwolle. Het sfeervolle complex ligt in hartje stad en kent een geschiedenis van meer dan 500 jaar. De ontvangst is vanaf 15.00 uur. Van 16.00 – 18.00 uur vindt de lezing plaats, met ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens gaan we met elkaar aan tafel om tijdens een informeel netwerk diner verder over het onderwerp door te praten.

Deelname

De deelnameprijs bedraagt, inclusief diner en alle consumpties, € 99,00 (excl. BTW). Voor abonnees op het magazine van Vakblad Vroeg, ook nieuwe, is de prijs € 89,00.

Aanmeldformulier >>

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER