Jeugdigen en ouders lopen in de jeugdhulp aan tegen onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeite met het krijgen van hulp of een beschikking. De rapportage Monitor Transitie Jeugd geeft niet alleen een overzicht van de knelpunten, maar ook aanbevelingen om ze op te lossen.

De Monitor Transitie Jeugd verzamelde van begin 2015 tot 9 december 2016 in totaal 1010 ervaringen met jeugdhulp. Tachtig procent van de respondenten die een enquête over informatievoorziening invulde, weet niet precies hoe zij hulp moet aanvragen. Ruim zeventig procent van de melders is niet geïnformeerd over de mogelijkheid voor onafhankelijke clientondersteuning. Uit verdiepend onderzoek blijkt dat juiste informatie en goede communicatie over jeugdhulp van groot belang zijn. Ouders adviseren gemeenten om jeugdigen en ouders te informeren over het gehele traject van zorgaanvraag; van aanvraagformulier, onderzoek, doorlooptijden, beschikking, beëindigen hulp, evalueren tot nieuwe aanvraag. En over beschikbare hulp. Het helpt jeugdigen en ouders om te kiezen en om de regie te behouden.

Niet gehoord
Ruim de helft van de jeugdigen en ouders die gemeld hebben, geeft aan zich niet prettig te voelen bij de wijze waarop er met hen wordt gepraat. Zij voelen zich niet gehoord, met als gevolg dat zij niet de meest passende zorg en ondersteuning krijgen aangeboden. Bovendien duurt het proces van toewijzen te lang en gaan gemeenten niet altijd zorgvuldig om met privacy: gemeenten vragen meer gegevens dan nodig is en gegevens worden zonder toestemming met andere instanties uitgewisseld

Sluiting meldpunt Monitor Transitie Jeugd

De rapportage van december 2016 is de laatste rapportage van meldingen uit het online meldpunt van de Monitor Transitie Jeugd. Het meldpunt op www.monitortransitiejeugd.nl is vanaf 9 december 2016 gesloten. Ouders, jeugdigen en professionals die zich zorgen maken over knelpunten in de jeugdhulp kunnen zich richten tot de ouder- en cliëntorganisaties. Contactgegevens hiervan zijn te vinden op de website van de Monitor. Het is de bedoeling dat de nieuwe projectorganisatie in 2017 verder zal werken met een aantal bevindingen van de Monitor Transitie Jeugd zoals het versterken van de positie van ouders en jeugdigen in de jeugdhulp.

Het gehele rapport inclusief aanbevelingen is hier te lezen.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER