Conflicten in de partnerrelatie blijken in belangrijke mate samen te hangen met ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Kinderen die aan veel conflicten worden blootgesteld, laten zowel meer depressief als agressief gedrag zien. Dit aspect verdient binnen de hulpverlening meer aandacht. In haar promotieonderzoek onderzocht Willemijn van Eldik welke factoren hier een rol bij spelen.

Willemijn van Eldik

Om goed te kunnen begrijpen hoe de ouderlijke partnerrelatie gerelateerd is aan de ontwikkeling van kinderen, is het essentieel om eerst een duidelijk beeld te hebben van wat we hieronder verstaan. Op dit moment gebruikt men in de literatuur niet alleen veel verschillende termen door elkaar heen, maar meet men ook op uiteenlopende manieren. Om één duidelijk overzicht te creëren, is een systematische review uitgevoerd1. Daarbij analyseerde Van Eldik meer dan 200 wetenschappelijke artikelen op hoe de partnerrelatie werd genoemd, gedefinieerd en gemeten2. Er bleken zes belangrijke kenmerken te zijn. Tabel 1 geeft een overzicht van de kenmerken, definities en voorbeelden van meetinstrumenten die passen bij deze definities.

Samenhang met ontwikkeling van kinderen

In hoeverre zijn deze verschillende kenmerken van de partnerrelatie tussen ouders nu belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen? Om dit te weten te komen, is een meta-analyse uitgevoerd2. Daarbij hebben we studies verzameld waarin de associatie tussen één van de kenmerken van de ouderlijke partnerrelatie en twee type probleemgedragingen van kinderen van 0 tot 18 jaar is onderzocht: externaliserend (agressie en delinquentie) en internaliserend gedrag (angst en depressieve symptomen).

Download pdf van dit artikel van Ouders Centraal >>

Zie ook:

Investeer in goede partnerrelatie tussen ouders

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER