Kindermishandeling
Kindermishandeling voorkomen

Het bewustzijn en de competenties vergroten van professionals die werkzaam zijn in de wijk om via deze weg het samenwerken aan de veiligheid in kwetsbare gezinnen te verbeteren. Dát beoogt de (gratis) online oefencasus ‘Samen leren van calamiteiten’. Bij de cursus hoort een handreiking.

Een aantal keren per jaar gebeuren er calamiteiten waarbij meerdere hulpverlenende instanties betrokken zijn. Vaak een schok voor iedere betrokkene: hoe heeft dit kunnen gebeuren ondanks alle goede intenties?

Samen leren van calamiteiten

Toezicht Sociaal Domein (TSD) heeft de afgelopen jaren meerdere calamiteiten onderzocht om te zien wat ervan geleerd kan worden. Maar de conclusies en aanbevelingen uit de calamiteitenrapporten bereiken de professionals vaak onvoldoende. Daarom ontwikkelden TSD en Augeo Foundation samen een online oefencasus ‘Samen leren van calamiteiten’ met daarbij een handreiking voor nabespreking in team- of samenwerkingsverband. Zo brengen ze de leerpunten breder en op een laagdrempelige manier onder de aandacht bij professionals.

Online oefencasus

In de casus leer je hoe je beter samen kan werken in gezinnen waar het (chronisch) onveilig is. De online oefencasus is een oefening aan de hand van een fictieve calamiteit: het verhaal van het gezin Smit. Je bestudeert de oefencasus individueel. Aan de hand van de casus wordt het handelen van de verschillende professionals zichtbaar gemaakt en volgen leerpunten over signaleren, informatie delen, veiligheidstaxatie, monitoring en regievoering.  De Inspectie geeft vervolgens feedback op het handelen van de verschillende professionals en reikt verbeterpunten aan. Tenslotte reflecteer op je eigen professioneel handelen, op de samenwerking binnen het team en met samenwerkingspartners als het gaat om het werken aan veiligheid in kwetsbare gezinnen.

Handreiking

In onveilige situaties werk je als hulpverlener nooit alleen. Daarom heeft het meerwaarde om de online oefencasus en aanbevelingen samen met collega’s of samenwerkingspartners na te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld door een bespreking in een teamoverleg of een samenwerkingsverband. In de handreiking die bij de cursus hoort wordt beschreven hoe dit ‘samen leren’ vormgegeven kan worden. In de oefencasus staan naast inhoudelijke vragen over het verhaal ook een aantal reflectieve vragen over je eigen werkpraktijk. De antwoorden op deze vragen zijn bedoeld voor de nabespreking van de casus.

 Verdere informatie 

  • Cursus duur: 1 uur
  • De oefencasus en handreiking zijn gratis
  • Na registratie staan de oefencasus en handreiking meteen klaar in je leeromgeving.

Accreditatie

  • Registerplein:Je kan deze oefencasus indienen als reflectie. De oefencasus duurt 1 uur.
  • SKJ:Je kan deze oefencasus indienen als reflectie. De oefencasus duurt 1 uur.

Start meteen: Begin met de oefencasus

Bron: augeo.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER