Op het gebied van zorg en wonen, werk, inkomen en onderwijs komt veel op gezinnen af. Gevolg is dat ouders regelmatig door de bomen het bos niet meer zien. Onafhankelijke cliëntondersteuning kan dan uitkomst bieden, bijvoorbeeld bij het regelen van zorg op school of bij het opstellen van een familiegroepsplan.

Iedere gemeente heeft de plicht cliëntondersteuning in te kopen. Het kunnen beroepskrachten zijn, geschoolde of getrainde vrijwilligers, en/of er varingsdeskundigen. Cliëntondersteuners geven informatie, advies en algemene ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen en onder wijs. Zij hebben kennis van wettelijke kaders of weten waar deze kennis in hun netwerk te vinden is.

Ouders op weg helpen

Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen ouders helpen een antwoord te vinden op hun vragen. Men kan bij hen onder meer te recht voor vragen over:
– informatie over zorg op school, hoe moet die zorg te regelen en wie hen daarbij adviseren;
– de hulp die in een gemeente beschikbaar is en wie kan helpen bepalen welke hulp het beste past bij het gezin;
– het opstellen van een familiegroepsplan;
– het aanvragen van een uitkering;
– het regelen van zorg en ondersteuning voor een kind dat 18 jaar wordt;
– het indienen van een klacht, bezwaarschrift of het in beroep gaan tegen een besluit.

Wettelijk vastgelegd

Het recht op onaf hankelijke cliëntondersteuning is in de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo) opgenomen met de bedoeling om ouders te versterken in hun zelfredzaamheid. De benodigde ondersteuning wordt zo veel mogelijk in samenhang geleverd.

Informatiefolder voor ouders

Veel ouders zijn niet goed bekend met wat zij wel en niet van onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen verwachten. Kennisnetwerk jeugd en ouders, ‘partner in de jeugdhulp’, ontwikkelde daarom een informatiefolder voor ouders. Hierin kan men lezen wat onafhankelijke cliëntondersteuning inhoudt, waar men recht op heeft en voor welke zaken er gebruik van kan worden gemaakt.

Kennisnetwerk jeugd en ouders

Het kennisnetwerk jeugd en ouders bestaat uit vertegenwoordigers van landelijke en regionale organisaties van jeugdigen, ouders en cliënten waaronder LOC Zeggenschap in zorg. Het netwerk zet zich in voor ontwikkeling en verspreiding van kennis over duurzame participatie. Dit gebeurt met ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Alexander.

Download hier de informatiefolder.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER