Hoe in een gezin om te gaan met de uitdagingen die de puberteit met zich meebrengt? En wel zo dat ouders een positieve ontwikkeling van pubers bevorderen? De cursus ‘Omgaan met Pubers’ neemt ouders bij de hand en is recent erkend als goed onderbouwd.

De doelgroep van Omgaan met Pubers zijn ouders van kinderen van 11 tot 16 jaar zonder ernstige problemen. De cursus, die bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur, biedt informatie over wat de puberteit inhoudt en van ouders vraagt. Het zelfvertrouwen en de competentie van ouders wordt versterkt door het normaliseren van opvoedvragen en het aanreiken van passende opvoedingsvaardigheden. Deze kunnen een goed contact en positieve communicatie van ouders met hun puber bevorderen, maar bieden ook houvast bij het grenzen stellen. Pubers ervaren als gevolg daarvan een betere communicatie met hun ouders en meer sturing bij risicovol gedrag.

Verschillende onderwerpen

In de cursusbijeenkomsten staat er telkens een ander onderwerp of opvoedingsvaardigheid centraal. Een belangrijk onderdeel van elke bijeenkomst vormt het bespreken en oefenen van de geleerde vaardigheden in bijvoorbeeld een rollenspel. Ook het uitwisselen van ervaringen en bevorderen van onderlinge steun van ouders is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Uitgebreide omschrijving

Goed onderbouwd

De ‘Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie’ vindt Omgaan met Pubers een mooie preventieve interventie met mooie materialen. Het geeft een globaal overzicht van wat de puberteit inhoudt en wat dit betekent voor de opvoeding. Daarom komt de commissie tot het oordeel Goed onderbouwd.

Meer informatie

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:
Preventief op Maat: https://preventiefopmaat.nl/ 

Contactpersoon
Hanneke Ritmeester
info@preventiefopmaat.nl
06-2422183

Bron: nji.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER