Het is voor ouders en professionals lang niet altijd even duidelijk hoe ze een kind met depressie het beste kunnen ondersteunen. Veel ouders hebben behoefte aan tips en adviezen, van elkaar en van professionals met specifieke kennis van depressie bij tieners. Voor ouders met een depressieve tiener is de 7-weekse online oudercursus ‘Samen Sterk’ ontwikkeld. Ook vindt er over dit onderwerp op woensdagavond 14 april een gratis webinar plaats voor ouders en professionals.

In de puberteit vinden er allerlei ontwikkelingen plaats in lichaam en brein die jongeren voorbereiden op een zelfstandig leven. Naast alle nieuwe ontdekkingen, kan de pubertijd ook een periode zijn waarin de eerste somberheidsklachten ontstaan, soms uitmondend in een depressie. De somberheid en alles wat hiermee gepaard kan gaan, zoals lusteloosheid, terugtrekken, schooluitval, irritatie, angst kan een grote bron van zorg zijn, voor ouders, maar ook voor professionals die met tieners werken.

Er is tot op heden weinig bekend over hoe de depressie van jongeren van invloed is op de gezinsdynamiek en de ouder-kindrelatie en andersom, hoe het ouder-kind contact van invloed is op de ontwikkeling van een depressie bij jongeren. Het is daarom van belang de relatie tussen ouder-kindinteracties en de ontwikkeling van somberheid en depressieve klachten bij jongeren te onderzoeken. De bevindingen van het onderzoek RE-PAIR kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een nieuwe interventies voor jongeren met depressieve klachten en hun ouders, gericht op het verbeteren van ouder-kind interacties.

Oudercursus ‘Samen Sterk’

Samen Sterk bestaat uit 7 online groepsbijeenkomsten en 1 individuele sessie met de trainer. In de eerste 2 sessies krijgen ouders informatie over depressie bij tieners op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. In sessie 4 tot en met 8 ligt de focus op het verbeteren van de communicatie en de relatie met het kind. Daarbij leren ouders hoe zij ervoor kunnen zorgen dat ze de band met hun kind verbeteren, ze goed met elkaar kunnen communiceren en aandacht hebben voor wat er goed gaat. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe ouders goed voor zichzelf kunnen zorgen.

Ouders die eerder mee gedaan hebben aan de cursus zijn zeer enthousiast. Zij ervaren meer grip op de situatie thuis, geven aan dat ze beter contact hebben met de kinderen en kinderen vinden dat hun ouders hen beter begrijpen. Vaak heeft dit een positieve uitwerking op de stemming van alle gezinsleden.

De online cursus Samen Sterk is ontwikkeld in een samenwerking tussen GGZ Rivierduinen, Triple P Nederland en Universiteit Leiden (Prof. dr. Bernet Elzinga).  Klik hier voor de folder over de cursus Samen Sterk en/of ga naar de websitepagina.

Online Webinar ‘Het opvoeden van sombere of depressieve tieners’

Op woensdagavond 14 april, van 20.00 – 21.15 uur, vindt er ook een online webinar (kosteloos) plaats voor zowel geïnteresseerde ouders en professionals die met jongeren werken. In dit webinar wordt recente wetenschappelijke kennis over het opvoeden van jongeren met somberheids-of depressieve klachten gepresenteerd. Tevens worden praktische tips en informatie gedeeld over het omgaan met een sombere of depressieve tiener, het werken aan het behouden van een goede relatie met de tiener en een positieve sfeer in het gezin en andere opvoedstrategieën om de tiener te helpen. Daarnaast wordt informatie gedeeld over de 7-weekse online oudercursus ‘Samen Sterk’, die is ontwikkeld voor ouders met een depressieve tiener.

Sprekers webinar:

Prof. dr. Bernet Elzinga, Hoogleraar Stress-gerelateerde Psychopathologie, Universiteit Leiden

Drs. Carine Kielstra- van der Schalk, orthopedagoog en klinisch docent aan de Vrije Universiteit.

Aanmelden kan via: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2021/04/alumni-webinar-het-opvoeden-van-sombere-of-depressieve-tieners

U krijgt een link toegestuurd. Professionals kunnen ook ouders attenderen op dit webinar.

Zie ook:

Merendeel kinderen van ouders met depressie of angst ontwikkelen dezelfde stoornis
Alle soorten conflicten tussen ouders beïnvloeden agressief en depressief gedrag kind

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER