Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen beperken ouders in hun ouderschap. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen ernstige problemen voorkomen. De nieuwe standaard KOPP/KOV biedt handvatten ter ondersteuning van de ouder, het kind, het gezin en de leefomgeving.

Psychische aandoeningen en verslavingsproblemen van ouders kunnen (ingrijpende) gevolgen hebben voor hun kinderen. Preventie, vroege opsporing en gepaste interventies kunnen (ernstige) problemen voorkomen. Een vroege erkenning van KOPP/KOV bij kinderen brengt het herstelproces van zowel ouder of kind als van het hele gezin op gang.

Uitgangspunten

De module biedt handvatten ter ondersteuning van het kind, de ouder, het gezin en hun leefomgeving in de verschillende fasen van het leven. De volgende drie uitgangspunten zijn geformuleerd:

  • KOPP/KOV-kinderen ervaren altijd een extra belasting en zijn daardoor een kwetsbare groep.
  • KOPP/KOV-kinderen ervaren deze extra belasting hun leven lang. Benader hen daarom vanuit een levensloopperspectief.
  • De zorgverlening is gebaseerd op gedeelde besluitvorming. Hulpverlener, ouder(s) en kind(eren) nemen dus samen besluiten, zowel bij vrijwillige als bij gedwongen hulpverlening.

Wanneer er zorgen zijn over de veiligheid en ontwikkeling van het kind, bespreek deze dan binnen het team, maar ook met de ouder(s). Handel hierbij conform de meldcode.

Doelgroep

De nieuwe kwaliteitsstandaard is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in de zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV) en hun kinderen. Dit zijn zorgprofessionals uit het medische én het sociale domein. De samenwerking tussen de verschillende expertises zorgt voor de goede ondersteuning van de ouders en hun kinderen. Hun ondersteuningsbehoefte hangt af van hun persoonlijke situatie en zal in verschillende levensfasen anders zijn.

Meer informatie

>> Download de standaard Zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek en hun kinderen (KOPP/KOV)
>> Download de samenvattingskaart
>> Download de werkkaart  Hoe praat je met ouders over ouderschap?
>> Download de infographic KOPP/KOV-problematiek in alle levensfasen
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/goede-zorg-kinderen-ouders-psychische-klachten/

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER