Nederland heeft zeven regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK). In ieder netwerk vindt samenwerking plaats tussen (zorg)professionals uit verschillende (zorg)organisaties en disciplines. Samen hebben ze een landelijke dekking en alle zeven NIK’s werken ook nauw met elkaar samen.

Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorgorganisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliesbegeleiders, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstanties en het Centrum voor Jeugd en Gezin werken allemaal samen in een NIK. De betrokken (zorg)professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor kinderen met een complexe zorgvraag e/o die kinderpalliatieve zorg nodig hebben.

Voor wie zijn de NIK’s er?

Een NIK is er voor kinderen (en hun gezinnen) met:
• een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening;
• een langdurige somatische aandoening;
• een complexe hulpvraag;
• behoefte aan multidisciplinaire zorg.

Wij zijn er voor uw kind en uw gezin tijdens alle fasen van zorg. Vanaf de diagnose tot het mogelijk overlijden en alles daartussen en daarna. Een NIK helpt ook met het regelen van de (medische) zorg die een kind thuis nodig heeft. En men denkt graag mee als het gaat om andere aspecten van de aandoening van een kind en de gevolgen daarvan op het gezin.

Ook voor zorgprofessionals

De NIK’s ondersteunen ook (zorg)professionals. Binnen ieder Netwerk is de netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt. Elk NIK heeft een eigen website waar verdere informatie en ook de contactgegevens te vinden zijn:

Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost
Netwerk Integrale Kindzorg Zuidoost
Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht
Netwerk Integrale Kindzorg Noord-Holland & Flevoland
Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland
Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest
Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant

De NIK ondersteunen ook (zorg)professionals. Wilt u als (zorg)professional een gezin aanmelden bij een NIK, of heeft u vragen? Klik op “Lees meer” en neem gerust contact op.

Palliatieve zorg

Tot nu toe boden de zeven NIK’s hulp en ondersteuning aan gezinnen met een kind dat palliatieve zorg nodig heeft. Deze doelgroep is uitgebreid. Zo kunnen nog meer gezinnen met kinderen die intensieve zorg nodig hebben ondersteunen. Lees er meer over in dit artikel.
Netwerklid Adelante Zorggroep heeft er – in samenwerking met NIK Limburg & Zuidoost-Brabant – voor gezorgd dat er voor het eerst binnen de kinderpalliatieve zorg een koppelbed is ingezet.

Andere hulp (of steun) nodig?

Heeft een ouder (medische) vragen over de zorg aan hun kind in het ziekenhuis of bij het verlaten van het ziekenhuis? Dan kan men terecht bij het Kinder Comfort Team (KCT) van het academische ziekenhuis waar uw kind onder behandeling is. Heeft men te maken met ingewikkelde vraagstukken over de kwaliteit van leven van het kind in relatie tot zijn of haar (medische) behandelbeleid (ook wel behandelbeslissingen genoemd) en komt u er met de betrokken (zorg)professionals niet uit? Dan kan men terecht bij het onafhankelijke Steunpunt Ouders.

Bron: kinderpalliatief.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER