Maar liefst 90% van de ouders is het eens met de stelling dat er in het basis- en voortgezet onderwijs een maximum aantal leerlingen per klas moet worden vastgesteld. Slechts 8% is tegenstander van een klassenmaximum. Dat blijkt uit de antwoorden van 22.000 ouders in de kieswijzer die Ouders & Onderwijs samen met Voor Werkende Ouders heeft ontwikkeld: www.kieswijsouders.nl

Naast een maximale klassengrootte zijn ouders ook over andere onderwerpen behoorlijk eensgezind. 84% van de ouders vindt dat een kind de benodigde bijles altijd zonder extra kosten, via de school moet kunnen krijgen. 84% van de ouders is tegen het weigeren van kinderen op scholen vanwege geloofs- of persoonlijke overtuigingen. Ook ziet 79% van de ouders voordelen in het aanbieden van een maatwerkdiploma, waarbij kinderen op de middelbare school vakken op een hoger en lager niveau kunnen volgen zodat ze ook ‘op maat’ kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Werk, zorg en gezin

Ouders hebben ook een duidelijke mening over werk, zorg en gezin. 51% wil een strippenkaart op school waarmee zij een aantal vrije schooldagen per jaar zelf in kunnen zetten. 60% ziet een ministerie voor Jeugd en Gezinszaken dat zich richt op onderwijs, jeugd en zorg wel zitten. En 55% van de ouders vindt dat kinderopvang 4 dagen gratis moet zijn.

Speciale kieswijzer voor ouders

Om ouders te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld: www.kieswijsouders.nl. De kieswijzer geeft ouders inzicht in de standpunten van politieke partijen op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang en zorg. Ouders vullen 20 stellingen in en op basis van hun antwoorden zien ze in hoeverre hun standpunten overeenkomen met alle politieke partijen in de huidige Tweede Kamer en een groot aantal nieuwe partijen.

Met camera de straat op

Ruim 3,3 miljoen ouders mogen volgende week hun stem uitbrengen. Maar wat vinden zij belangrijk? En wat houdt hen bezig? De onderzoekers gingen de straat op met een camera en een microfoon om ouders te bevragen.

 

Zie ook:
Speciale kieswijzer voor 3,3 miljoen ouders

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER