Ernstig zieke kinderen gaan steeds eerder naar huis na een opname in het ziekenhuis hebben gelegen. Op die manier kan een kind zich zoveel mogelijk ontwikkelen zoals ieder ander kind. Dat gaat het beste als de zorg thuis vooraf goed geregeld is en als ouders en professionals gezamenlijk werken met een zorgplan. Door het Medische Kindzorgsysteem (MKS) te volgen gaat dit allemaal op een eenvoudige wijze.

De uitdrukking dat de voorbereiding het halve werk is, geldt zeker voor het MKS. Al in het ziekenhuis wordt aan ouders gevraagd om na te denken wat er thuis allemaal nodig zou moeten zijn. Voor het zieke kind, maar ook voor broers of zusjes en ouders zelf. Welke ondersteuning is er van vrienden of familie, welke bijzondere aandacht hebben broertjes of zusjes nodig, werken de ouders allebei en hoe flexibel zijn ze daarin? Gaat het kind snel weer naar school en is daar ook zorg nodig? Allemaal vragen die bij het invullen van een hulpbehoeftescan aan bod komen.

Vier fasen
Het MKS is een manier van werken waarbij ouders eigen regie houden. Er zijn vier fasen en drie daarvan beginnen al in het ziekenhuis: 1) het bekijken van de verwijsboom om te bepalen uit welke wet de zorg wordt vergoed, 2) de hulpbehoeftescan om de hulp van kind en gezin in kaart te brengen, en 3) het zorgplan zodat duidelijk is welke zorg er wanneer geleverd gaat worden en door wie, of dat ouders dat zelf doen. Het zorgplan helpt om de vele professionals die vaak rondom het kind betrokken zijn op de hoogte te brengen van alle gemaakte afspraken. Hierdoor kan de zorg op elkaar aansluiten en vormt deze geen overbodige belasting door een teveel aan afspraken of afspraken die elkaar overlappen. Een gezin dat met meer dan twintig zorgverleners afspraken moet maken, is namelijk geen uitzondering!

Als er geen zorg meer nodig is of als een kind 18 wordt volgt fase vier: de beslisboom afsluiten.

Meer weten?
Het MKS is een hele eenvoudige manier van werken. Op de website www.hetmedischekindzorgsysteem.nl  is er alles over te lezen. Ook is er een praktische handreiking te vinden voor iedereen die volgens het MKS wil gaan werken. Vanuit het programmabureau MKS start later dit jaar in enkele ziekenhuizen een proeftuin MKS. Buiten deze proeftuinen om kunnen kinder- of transverpleegkundigen al het MKS in de praktijk brengen door het toepassen van de verwijsboom en het samen met kind en gezin uitvoeren van de hulpbehoeftescan en het maken van een zorgplan.

Heeft u vragen? Mail deze naar info@mksprogramma.nl

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER