Elke gemeente kent gezinnen waar meerdere problemen spelen. Als de politie langskomt, lijkt er niets aan de hand. Hoe doorbreek je dit patroon? Wat kan een gemeente doen om acuut, ernstig huiselijk en seksueel geweld aan te pakken? Daarover gaat de factsheet Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) bundelt specialisaties.

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een complexe en vaak hardnekkige problematiek, die van generatie op generatie kan doorgaan. De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++ ) biedt een afgestemde, geïntegreerde aanpak voor individuen en gezinnen die, door de beperkingen van elk systeem en elk beschikbaar standaard behandelaanbod, tussen wal en schip vallen.

Bundeling expertise
MDA++ voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Een team van deskundigen dat gecoördineerd en gefaseerd onderzoek en opvang biedt na acuut, ernstig (seksueel) geweld of een gezamenlijke analyse en plan van aanpak maakt en uitvoert om structureel geweld te stoppen. De cliënt en de gezinsleden beslissen mee. Een casusregisseur is hun vaste contactpersoon, die alle interventies op elkaar afstemt.

Ambitie
De ambitie van MDA++ is het (achtereenvolgens) realiseren van:
1. directe veiligheid;
2. stabiele of structurele veiligheid in de relaties;
3. herstel (van trauma’s) en van ontwikkelkansen;
4. participatie (toekomst) en kwaliteit van leven voor kinderen en volwassenen.

De kern van de uitvoering van de zorg gebeurt door het lokale team, waaraan MDA++-specialisten worden toegevoegd. Welke dat zijn, is afhankelijk van wat er moet gebeuren. Een (vast) MDA++- team volgt de resultaten, want als men te vroeg loslaat, bereikt men uiteindelijk niets.

Factsheet
Gemeenten hebben veel vragen over MDA++ blijkt uit contacten en inventarisaties van kennisinstituten Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut. De factsheet geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is MDA++?
  • Waarom MDA++?
  • Voor wie is MDA++?
  • Hoe werkt MDA++?
  • Wat is de rol van gemeenten?
  • Wat maakt MDA++ de moeite waard?

Factsheet Wat is MDA++ en wat heb je er als gemeente aan?

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER