Als er een ernstige dreiging van geweld in het gezin is, kan de multidisciplinaire aanpak van ‘Take a Break’ een oplossing bieden. Binnen zes weken wordt met een zeer intensieve aanpak het geweld in het gezin ontmanteld. Beide ouders krijgen ieder een eigen begeleider en een ‘break’ als het geweld uit de hand loopt. Uitgangspunt van de begeleiding is dat de kinderen thuis blijven wonen en het geweld direct stopt.

Het geweld of acute dreiging van geweld dient direct te stoppen. Dat is de eerste regel bij de aanpak huiselijk geweld. En dan? Kinderen uit huis plaatsen? Vader en moeder in de hulpverlening? De professionals in het project ‘Take a Break’ van Moviera pakken het probleem in het gezin aan. Een team van professionals werkt zes weken lang intensief aan het stoppen van het geweld. Te beginnen met het ontleden van de oorzaken van geweld tussen partners om vervolgens met het gezin een plan op te stellen om te leven zonder geweld.

Geweld stopt direct

Het idee is om zo snel mogelijk bij mensen in huis te komen als er een ernstige dreiging is van huiselijk geweld of kindermishandeling, maar ook als het geweld al gaande is. Het team komt meestal binnen via Veilig Thuis of via het wijkteam, die in overleg met het gezin voor begeleiding door het team van Take a Break hebben gekozen. Uitgangspunt is dat de kinderen bij hun ouders blijven thuis blijven en het geweld direct stopt. Dat kan zijn door met de geweldpleger – vaak gaat het om beide partners die in een spiraal van geweld zitten –  afspraken te maken over een time out in- of buitenshuis. Het kan ook zijn dat een van de partners tijdelijk een andere woonplek krijgt toegewezen of een zelfs een huisverbod. Beide partners krijgen een eigen begeleider, er komt een gedragspsycholoog in huis en ook de kinderen hebben een eigen hulpverlener. Binnen zes weken wordt er aan de hand van gesprekken met iedereen die betrokken is een advies opgesteld om het huiselijk geweld te stoppen.

Opvallend is dat alle hulpverlening in het gezin in ieder geval tijdelijk tot stilstand komt. Tenzij het gaat om langdurige schuldhulp of behandelingen voor psychiatrische aandoeningen.

Aanpak werkt

Het werkt, zeggen de professionals van Moviera. Naar de resultaten in aantallen wordt dit moment een onderzoek gedaan. De meerwaarde van Take a Break volgens de professionals: ‘Omdat je zo intensief in een gezin zit, komt er zo veel meer naar boven. Dat zou je in een gewone hulpverleningsrelatie missen.’

Vrouwen even gewelddadig als mannen

Opvallend in de aanpak is ook dat uit de ervaringen van de professionals blijkt dat het lang niet altijd alleen de mannen zijn die gewelddadig zijn. Er zijn net zo veel vrouwen die geweld gebruiken, bijvoorbeeld tegen de kinderen, maar ook naar hun partner toe: ‘Er is zelden sprake van 1 pleger en 1 slachtoffer. Het geweld in het gezin heeft een dynamiek dat door beide partners wordt gevoed.’

Verder lezen

Op de website van Moviera staat meer informatie over de interventie, klik hier.

 

Bron: zorgwelzijn.nl

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER