Moeders worstelen met de combinatie van online thuiswerken en zorg voor hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek naar de mentale gezondheid van moeders in China, Italië en Nederland.

Door de verlenging van de sluitingen van scholen en kinderopvang blijft COVID-19 voorlopig nog lastig voor ouders. Moeders hebben het extra zwaar omdat zij vaak meer zorgtaken op zich nemen. Dat laat ook het onderzoek, gepubliceerd in Psychological Medicine, naar de mentale gezondheid van moeders in China, Italië en Nederland zien. Ruim 2400 moeders uit China, Italië en Nederland met kinderen tussen 1 en 10 jaar vulden een online vragenlijst in en rapporteerden over hun achtergrond, mentale problemen, het functioneren van het gezin en sociale steun tijdens de eerste lockdown in april en mei 2020.

Mentale problemen

Welke moeders lopen het meeste risico op mentale problemen? De belangrijkste risicofactoren zijn hetzelfde voor Chinese, Italiaanse en Nederlandse moeders. Veranderingen in het werk als gevolg van COVID-19 en verhoging van het risico op mentale problemen, zoals depressieve klachten, angst of stress. Daarnaast zijn moeders met relatieproblemen extra kwetsbaar. Hetzelfde geldt voor moeders die veel stress ervaren door de maatregelen van social distancing en verminderd contact met vrienden en familie.

Verschillen tussen landen

Er zijn ook risicofactoren die juist verschillen tussen de drie landen. In Nederland hebben moeders zonder baan meer psychische problemen, mogelijk vanwege financiële zorgen. Ook zijn hoogopgeleide moeders in Nederland en China extra kwetsbaar. Het online thuiswerken met kinderen vraagt mogelijk extra veel van moeders die verantwoordelijk werk doen dat veel aandacht vraagt. Chinese en Italiaanse moeders met een slechte fysieke gezondheid zijn ook extra kwetsbaar, net als jonge moeders in Italië.

Beschermende factoren

Moeders die goed kunnen omgaan met stressvolle situaties ervoeren minder mentale problemen tijdens de lockdown. In China hadden moeders met meer kinderen en hulp van grootouders bij de zorg voor de kinderen minder mentale problemen. Een grote familie met inwonende grootouders lijkt steun te bieden tijdens COVID-19 omdat de zorgen en taken met meer gezinsleden kunnen worden gedeeld.

Belang voor nu

‘Deze resultaten zijn belangrijk omdat ze zicht geven op de meest kwetsbare ouders tijdens COVID-19. Dat kan helpen bij de ontwikkeling van interventies gericht op vermindering van de problemen’, licht gedragswetenschapper Madelon Hendricx-Riem van de Radboud Universiteit toe. Bij de huidige coronamaatregelen is er bijvoorbeeld geen aandacht voor de positieve invloed van grootouders. Gezinnen zonder hulp van grootouders hebben vaak extra ondersteuning nodig bij de zorg voor hun jonge kinderen. Ondersteuning bij zorgtaken helpt niet alleen moeders, maar is ook belangrijk voor kinderen. Voor moeders die nu zwaar belast zijn tijdens de lockdown is een goede mentale gezondheid cruciaal om adequate zorg te kunnen blijven geven aan hun kinderen.

Het onderzoek is uitgevoerd door een internationaal onderzoeksteam van de Universiteit van Peking, Radboud Universiteit, Universiteit van Tilburg, Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van 

Maternal mental health during the COVID-19 lockdown in China, Italy, and the Netherlands: a cross-validation study >

Bron: ur.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER