In 2006 werd in Schotland het gedachtegoed Getting it right for every child (GIRFEC) geïntroduceerd in de beleidsontwikkeling en in de dagelijkse praktijk van iedereen die werkt met en rond kinderen, jongeren, hun ouders en gezinnen. Hoe gaan Nederlandse hulpverleners met dit model aan de slag om kinderen de beste start in het leven te geven?

Het Schotse gedachtegoed vormt een kader voor zowel het preventieve jeugdbeleid als de uitvoeringspraktijk van ontwikkeling en ondersteuning rond kinderen, gezinnen en scholen. Rondom en met het kind bedenken ouders en professionals samen wat het kind nodig heeft. De betrokkenen verzorgen vervolgens ook samen de acties die daaruit voortkomen.

Nederlandse variant

Het GIRFEC-model is een middel om ouders en professionals met verschillende achtergronden samen te laten doen wat nodig is voor het kind. Het model biedt daartoe een gemeenschappelijke taal en een brede op waarden gestuurde kijk op de ontwikkeling van kinderen.

Geïnspireerd op het Schotse GIRFEC-model heeft het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met de Associatie voor Jeugd en de regio Tilburg in 2018 gewerkt aan een Nederlandse variant van dit model. Met als werktitel: kansencirkel. Dit model is overigens een van de uitingen van het GIRFEC-gedachtegoed. Er is vanuit Schotland nog veel meer kennis te benutten in de beleids- en uitvoeringspraktijk.

Kansencirkel met acht ontwikkelthema’s

Centrale focus in de cirkel is het welzijn of welbevinden van kinderen: hoe geven we kinderen de beste start in het leven? Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen veilig, gezond, gelukkig en kansrijk opgroeien? De ontwikkeling van het kind staat in de cirkel centraal. De cirkel gaat uit van het kind en niet vanuit verschillende leef- en werkdomeinen. De cirkel werkt met acht ontwikkelgebieden:

 1. Actief
 2. Gerespecteerd
 3. Verantwoordelijk
 4. Erbij horen
 5. Veilig
 6. Gezond
 7. Ontplooiing
 8. Gekoesterd

Deze ontwikkelgebieden zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar beschermende factoren in de ontwikkeling van kinderen.

Werk in uitvoering

De Nederlandse kansencirkel en het praktische gebruik ervan is nog volop in ontwikkeling. In 2019 onderzoekt het NJi met diverse veldpartijen op welke manier dit gedachtegoed, de gemeenschappelijke taal, kan inspireren en bijdragen aan het samen beter vormgeven van één pedagogische visie en praktijk. Voor kinderen, jongeren, hun ouders en gezinnen. Aan welke ontwikkelthema’s draag ik of mijn organisatie bij? Wat kan ik als kind of als ouder zelf doen? Op verschillende plekken in Nederland gaan jongeren, ouders en professionals met de kansencirkel aan de slag. Ook wordt samen met met beleidsmakers en opleidingen bekeken welke inspiratie dit gedachtegoed kan bieden. Het streven is om meer kennis beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik.

Kansencirkel downloaden

De kansencirkel is nu al vrij te benutten in organisaties, in teams, in gesprekken met samenwerkingspartners, enzovoort.

Naast de kansencirkel is een ster gemaakt. Deze ster geeft de acht ontwikkelgebieden als assen weer. Als jongeren, ouders en alle andere betrokkenen rondom het kind deze als uitgangspunt voor hun gezamenlijke gesprek nemen, ontstaat er een gemeenschappelijk beeld over de kansen en prioriteiten in de gezamenlijk aanpak.

Lees verder op de NJi-website >

Zie ook het kritische artikel uit de Volkskrant van de hand van Harriet Duurvoort >>

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

 1. Waar denk jullie in godsnaam mee bezig te zijn?
  Ouders zijn autonoom. Het is hier geen communisme. Wij laten onze vrijheid niet beperken door dit soort idiote plannen.

  Ouders komen in opstand! Dit laten wij niet gebeuren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER