Recensie ‘Trauma en ouderschap’ door Bert Krapels

Ik was blij verrast bij mijn eerste kennismaking met het boek ‘Trauma en ouderschap’. Hierin wordt namelijk aandacht besteed aan de trauma-overdracht van ouder naar kind. Dit onderwerp verdient veel meer aandacht. Maar na de eerste hoopvolle verrassing voldoet het boek uiteindelijk niet aan mijn verwachtingen. Wel maakt de heldere uitleg over de erfenis van trauma de teksten bijzonder geschikt om met ouders mee te werken. 

De ondertitel is veelzeggend: ‘Een methode ter voorkoming van de intergenerationele gevolgen van trauma’. Het boek behandelt allerlei aspecten van trauma en opvoeding die in een uitgebreide oudercursus aan de orde kunnen komen.  Ik zie echter nog niet hoe de 24 genoemde onderwerpen met bijbehorende opdrachten in één cursus kunnen passen. Het zijn er te veel om ouders gemotiveerd te houden. Naar mijn idee zijn moeilijke keuzes nodig om de cursus behapbaar te houden.

Naast de theorie over trauma, komt een aantal zinvolle onderwerpen aan de orde zoals mentaliseren, gevoelens reguleren, veiligheid creëren, omgaan met boosheid, compassie en dilemma’s voor getraumatiseerde ouders. In de bijlagen wordt een aantal onderwerpen uitgewerkt die zo voor cursusdeelnemers van internet kunnen worden gedownload.

Verder inzoomend op de inhoud loop ik tegen inhoudelijke tekortkomingen aan. Het boek blijkt vooral een protocol dat geïnspireerd is op cognitieve theorieën. Er is weinig aandacht voor de wetenschappelijke ontwikkelingen in het afgelopen decennium. Jammer, want die hebben geleid tot meer aandacht voor de relatie tussen trauma en lijf, neurologische aspecten van traumatisering en de relatie van hechting en trauma. Behandeling van deze onderwerpen lijkt mij noodzakelijk om werkelijk de intergenerationele overdracht tussen ouder en kind te kunnen beïnvloeden. Het uiterlijk van het boek doet overigens sterk denken aan ‘De levende erfenis van trauma transformeren’ van Janina Fisher.

Het zou interessant zijn met de kennis uit dit boek en de nieuw ontwikkelde visies op het gebied van het serieel leren en de polyvagaal theorie echt een nieuwe cursus te ontwikkelen. Een cursus waarin we ouders daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij het grip krijgen op hun trauma’s en de gevolgen hiervan op hun ouderschap.

Trauma en ouderschap >>
Bert Krapels,
Klinisch psycholoog en psychotherapeut

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER