Het ZonMw-programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’ is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en -benutting bij te dragen aan verbetering van de praktijk. Centraal staat preventie van integrale ondersteuning en zorg.

Speciale aandacht gaat uit naar hoogrisicogroepen zoals onder andere: leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs; studenten van het mbo, niveau 1 en 2; jongeren in de gesloten en open residentiële jeugdhulp; cliënten van de LVB-sector; migranten, asielzoekers en statushouders; multiprobleemgezinnen, dak- en thuislozen. Het programma draagt daarmee bij aan de uitvoering van verschillende punten uit het plan ‘Onbedoelde (tiener)zwangerschappen: een zevenstappenplan’ dat het ministerie van VWS samen met partijen uit het veld heeft opgesteld. Het onderdeel beleidsoptimalisatie bij jong en kwetsbaar ouderschap hangt inhoudelijk nauw samen met het actieprogramma Kansrijke Start.

Het programma is ingericht in twee programmalijnen; een programmalijn Praktijkverbetering en een programmalijn Onderzoek. Bij het opstellen van het programma waren twee ervaringsdeskundigen betrokken. Zelf zeggen zij hierover in een blog:

” Door mijn persoonlijke ervaring viel het mij op dat je tegen ontzettend veel dingen aanloopt in het proces van jong ouder zijn. Het kunnen combineren van studeren en werken bijvoorbeeld. Maar ook het gevoel dat je als jonge ouder niet voldoende serieus genomen wordt. Dit moet en kan soepeler dacht ik, maar hoe? Door krachten te bundelen, ben ik erachter gekomen. Iets wat bij “van tienermoeder tot powervrouw” eigenlijk altijd centraal staat! Des te mooier toen wij de kans kregen om samen met ZonMw de krachten te bundelen. Middels een panel van ervaringsdeskundigen mochten we subsidieaanvragen afkomstig van verschillende gemeentes in Nederland  beoordelen. Deze subsidieaanvragen dragen bij aan een verbetering op beleidsniveau in benadering, ondersteuning en behandeling waarbij de psychische welgesteldheid van de jonge ouders centraal staat. Om dit ook in de uitvoering te kunnen waarborgen is het extreem belangrijk om ervaringsdeskundige professionals in dit proces te blijven betrekken. Tijdens het beoordelen van de aanvragen was er ook ruimte om advies aan de indieners te geven. Wij vinden dit een mooi initiatief en hopen dat deze positieve veranderingen op dit gebied blijft bestaan.”

Lees hier het hele blog

Meer informatie

Programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER