moslimmoeder en kind

Eén op de vijf ouders met een migratieachtergrond in Nederland is van de tweede generatie. Welke waarden vinden deze ouders belangrijk om aan hun kinderen mee te geven? Aan wat voor steun bij de opvoeding hebben zij behoefte? KIS sprak ruim veertig tweede generatie moeders en bracht hun visies en ervaringen in kaart.

In het onderzoek is, op één vader na, met moeders gesproken. In de interviews is ook de rol van vaders opgenomen en gevraagd naar mogelijke verschillen. ‘Waar veel tweede generatie ouders tegenaan lopen’, vertelt Marjolijn Distelbrink, als senior onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut, ‘is dat hoewel ze op veel fronten goed zijn geïntegreerd, perfect Nederlands spreken, hoog opgeleid zijn, ze toch nog altijd als een buitenstaander worden gezien. Dat roept emoties op, die smalle definitie van wat “Nederlands” zou zijn. In je identiteit spelen vele aspecten mee. Het zou mooi zijn als er erkenning komt voor die meervoudigheid’.

‘Ik ben er trots op dat mijn ouders uit Marokko komen, dat ik de taal spreek. Maar ik ben wel een Nederlander. Als mensen vragen wat is je afkomst, zeg ik Nederlander. Ik zeg ook tegen mijn kinderen, dan zeg je gewoon Nederlander, geboren in Gouda’, vertelt de Marokkaans-Nederlandse moeder van drie zoons, wiens portret uitgebreid in het onderzoeksrapport is beschreven.

En een Turks-Nederlandse moeder van vier kinderen zegt: ‘Omdat ik hier ben opgegroeid, wil ik dat ze ook veel van de Nederlandse cultuur meekrijgen, dat ze tussen twee culturen opgroeien. Als je meer van de Nederlandse cultuur meekrijgt, dan kan je je veel meer in leven in andere mensen’.

Meervoudige identiteit

‘De verhalen van de moeders laten zien dat de groei van de tweede generatie opvoeders niet vanzelfsprekend betekent dat er meer eenvormigheid of vergelijkbaarheid komt met autochtoon-Nederlandse opvoeders’, luidt één van de conclusies van het onderzoek. De meervoudige identiteit wordt door veel tweede generatie moeders juist gezien als rijkdom. Ze vinden het belangrijk om ook de aan de migratie-achtergrond gerelateerde identiteit door te geven aan hun kinderen.

Een Marokkaans-Nederlandse moeder van twee kinderen benadrukt in dit verband: ‘Ik wil dat ze hun achtergrond kennen, en dat hun identiteit een associatie heeft met de positieve dingen daarvan’.

Diverse vormen van Nederlanderschap

De moeders pleiten voor het serieus nemen van de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Ze benadrukken het belang van inclusie met betrekking tot het Nederlanderschap. Zo kun je vanuit verschillende invalshoeken een Nederlander zijn: op zijn Marokkaans, Turks, Surinaams, Somalisch et cetera.

Lees verder op kis.nl >

 

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER