Aanbieden van het rapport
Minister Koolmees van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangt het rapport uit handen van Paulien van Haastrecht van Rutgers.

Vaders willen na de geboorte van hun kind meer betrokken zijn bij de zorg, maar nemen daarvoor nog weinig ouderschapsverlof op en passen hun werkschema minder vaak aan. Dit komt onder meer door gebrek aan steun en aanmoediging op hun werk. Om dit te veranderen is een cultuuromslag nodig.

Dát bepleit Rutgers in het rapport ‘The State of Dutch Fathers. Vaderschap in Nederland: van willen naar doen’ dat aan minister Koolmees is aangeboden. In het rapport doet Rutgers aanbevelingen om betrokken vaderschap, waaronder het opnemen van vaderschapsverlof, op verschillende niveaus verder te stimuleren: van individu tot overheidsbeleid. Het rapport laat zien wat er moet gebeuren om de nieuwe wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) en het aanvullend geboorteverlof vanaf 2020 tot een succes te maken.

Volgens Rutgers moeten vaders meer solo-zorg op zich nemen. Ook moeten overheid, werkgevers en zorg- en onderwijsprofessionals betrokken vaderschap actief in hun beleid en uitvoering meenemen.

Cultuuromslag

Uit het rapport blijkt dat een cultuuromslag nodig is, inclusief sociale acceptatie en promotie van betrokken vaderschap: ‘De wil en wens om te veranderen is voelbaar en meetbaar, maar er moeten nu concrete acties worden ondernomen om betrokken vaderschap in Nederland echt te stimuleren’.

Uit het rapport blijkt verder dat de belemmeringen voor vaders om meer betrokken te zijn bij hun kinderen onder meer zijn: gebrek aan steun en aanmoediging door vrienden en collega’s en de focus op moeders van onderwijs-en zorginstellingen. Op al deze niveaus zal actie ondernomen moeten worden om te komen tot een gelijkere samenleving waar mannen meer kunnen zorgen en vrouwen meer kunnen werken.

(Inter)nationale onderzoeken

Het rapport belicht betrokken vaderschap aan de hand van verschillende (Nederlandse) onderzoeken uit de afgelopen vier jaar die voor het rapport zijn samengevat en aan elkaar zijn gelinkt. Het rapport is gebaseerd op het internationale rapport ‘State of the World’s Fathers’, dat eerder deze maand verscheen. De aanbevelingen zijn gebaseerd op raadplegingen van het brede maatschappelijk middenveld en worden onderschreven door onder andere WOMEN Inc., TNO, Emancipator, Aanpakken voor Aanstaande Vaders, Voor Werkende Ouders en VDRS.

Download rapport

Rapport “The State of Dutch Fathers Vaderschap in Nederland: van willen naar doen 2019”

Bron: Persbericht Rutgers

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER