Op 16 april vindt het congres ‘Werk maken van MeeleefGezinnen’ plaats. Het doel van het congres is aan de specialistische zorg en gemeenten te laten zien hoe zij meeleefgezinnen kunnen inzetten om psychische problemen te verminderen en zorgkosten te beteugelen. Hoofdgast is Koningin Máxima. 

Kinderen van ouders met psychische problemen hebben vaak niet dezelfde kansen als kinderen uit gezinnen waar deze problemen niet spelen. Stichting MeeleefGezin richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar uit deze gezinnen. Zij krijgen de gelegenheid een relatie aan te gaan met een getraind meeleefgezin. Dit gezin onderhoudt structureel contact en onderneemt stimulerende activiteiten met het kind. Dit draagt bij aan een gezonde ontwikkeling  van het kind. Overdracht van psychische stress van ouder(s) op kind wordt hierdoor beperkt, waardoor het kind kansrijker opgroeit in de thuissituatie. De verbinding met een meeleefgezin kan al tot stand komen tijdens de zwangerschap, wat goed is voor de ontwikkeling van de foetus. Het meeleefgezin voorziet ook in een sociaal netwerk, iets wat bij deze ouders vaak ontbreekt. De uitvoering is gebaseerd op de ‘Infant Mental Health’-visie.

Boek ‘Steunpilaren’

Tijdens het congres wordt aan Hare Majesteit Koningin Máxima het boek ‘Steunpilaren’ uitgereikt. Dit gebeurt in aanwezigheid van Hans Oosters, Commissaris van de Koning, en Frits Naafs, burgemeester van Doorn. Het mooi geïllustreerde boek bevat persoonlijke ervaringen van ouders die de zorg voor hun kind delen met een meeleefgezin. Dit gebeurt op initiatief van Stichting MeeleefGezin en Vakblad Vroeg.

Naast de overhandiging van het boekje aan Hare Majesteit Koningin Máxima vertellen ouders over wat het meeleefgezin hen bracht en de meeleefouders over hun ervaringen.

Inhoudelijk programma

Verder zijn er de volgende inleidingen en workshops:

  • Prof. dr Hedwig van Bakel, Bijzonder Hoogleraar Infant Mental Health aan de Tilburg Universiteit: Theoretische achtergrond van het MeeleefGezin
  • Drs. Marjan ter Avest, directeur Mind: Het jonge kind en de Nieuwe Wegen van de GGZ
  • Jan Menting, projectleider VNG ‘Zorg voor de Jeugd’: Uithuisplaatsing voorkómen loont!
  • Peter Dijkshoorn, Kinder- en Jeugdpsychiater, werkzaam bij GGZ Nederland en Jeugdzorginstelling Accare: Effectieve preventie kan zorgvraag verminderen
  • Dieke de Koning, Preventiewerker Indigo Gelderland en Drs. Pauline Kors, Psycholoog: Informele zorg vraagt verantwoorde voorbereiding

Doelgroep

Het congres vindt plaats op initiatief van Vakblad Vroeg en Stichting Meelefgezin en is onder meer bedoeld voor verwijzers POP-poli, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, medewerkers van GGZ en CJG, verloskundigen, kraamverzorgende, projectleiders en beleidsadviseurs van gemeenten in het sociaal domein en zorgverzekeraars.

Inschrijven

Plaats: Cultuurcentrum Pléjade, Kerkplein 2 Doorn
Tijd: 10.00 – 14.30 uur, inloop vanaf 9.30 uur, 3941 HV Doorn
Kosten, inclusief lunch: € 60,00 voor Vroeg-abonnees en € 75,00 voor anderen (excl. 21% BTW)

Ja, ik schrijf me in voor het congres >>

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER