Het betrekken van alle personen uit de omgeving van een gezin bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren heeft meerwaarde. Dit vertaalt zich ook terug in een vermindering van eenvoudige vragen richting hulpverlening. Dat blijkt uit het NJI-rapport ‘Samen opvoeden?! Het belang van medeopvoeders voor ouderschap en opvoeden’.

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen, maar in deze verantwoordelijkheid staan zij niet alleen. In een opvoed- en opgroeiomgeving waarin alle opvoeders samenwerken, streven we naar een samenleving waarbij alle kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien: ‘It takes a village to raise a child’.

Gezamenlijke verantwoordelijkheden

Een gemeenschap die er voor iedereen anders uit kan zien, waarbij alle personen uit de omgeving van een gezin betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren, wordt ook wel aangeduid als ‘pedagogische civil society’. Binnen dit gedachtegoed wordt er gefocust op het versterken van de samenleving door in te zetten op de gezamenlijke verantwoordelijkheden van medeopvoeders in de opvoeding.

Wanneer hierop wordt ingezet is de kans groter dat kinderen en jongeren zich positief ontwikkelen, het functioneren binnen het gezin versterkt wordt en eenvoudige (opvoed)vragen minder snel richting hulpverlening gaan, omdat binnen het netwerk antwoord gevonden kan worden. Dit is van belang omdat ouders steeds vaker en sneller hulp vragen binnen de jeugdzorg.

Rapport

Het NJi-rapport geeft de onderbouwing en uitwerking van steun bij ouderschap. Deze kennis is de basis die nodig is bij het inrichten van de pedagogische civil society. De betekenis van de term medeopvoeders wordt vanuit een theoretisch model uitgelegd. Ook wordt uitgelegd wie deze medeopvoeders kunnen zijn en op welke manieren ze betrokken zijn bij het ouderschap en opvoeden.

Vervolgens wordt ingegaan op de essentiële waarde van medeopvoeders en de vier vormen steun die zij kunnen bieden. Het rapport sluit af met de contactladder waarbinnen alle activiteiten rondom steun bij ouderschap worden gecategoriseerd.

Download publicatie >>

Bron: nji.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER