Op basis van bepaalde criteria of overwegingen wordt een zo goed mogelijk passend pleeggezin gekozen voor een pleegkind. Een mismatch kan immers leiden tot langdurig negatieve gevolgen voor de ontwikkeling en het welzijn van zowel pleegkinderen als -gezinnen. Deze matchingbeslissing moet meer aandacht krijgen. genomen.

Daarvoor pleit Kirti Zeijlmans in haar proefschrift. Haar onderzoek geeft meer inzicht in de besluitvorming achter de matchingbeslissing door in kaart te brengen welke factoren deze beslissing beïnvloeden.

Maatwerk versus tekort

De resultaten laten zien dat een breed scala aan factoren een rol speelt bij matchingbeslissingen. Zo komt het in de dagelijkse praktijk vaak voor dat moet worden afgeweken van de standaardmethode van matching. Enerzijds komt dat door individueel maatwerk, waarbij verwacht wordt dat dit ten goede komt aan de matchingsbeslissing. Anderzijds is het een gevolg van een tekort aan pleeggezinnen, een gebrek aan tijd of het ontbreken van informatie.

Sleutelrol voor zorgprofessional

Overigens is de invloed die ouders, kinderen en pleegouders op de besluitvorming hebben per matchingbeslissing verschillend. De zorgprofessionals zijn de sleutelfiguren in het geheel. Zij kunnen de betrokkenheid van de belanghebbenden in meer of mindere mate faciliteren; zij moeten weten om te gaan met meerdere ‘partijen’ die elk hun eigen belangen hebben, en dit alles met weinig keuzeopties. De uiteindelijke keuze hangt ook af van de gebruikte beslisregels en de (verschillen in) argumenten die professionals aanvoeren bij het maken van hun keuze. Matching in de pleegzorg is een complex maar betekenisvol proces dat wordt beïnvloed door veel verschillende, vaak ook met elkaar samenhangende factoren.

Matching children with foster carers: the decision-making process of finding a non-kinship foster family for a child >>

Bron: Persbericht Rijksuniversiteit Groningen

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER