Werken aan veilige opvoedsituatie

In de jeugdbescherming van morgen krijgt de burger een prominentere plek om kinderen, ook bij onveiligheid, zo ‘gewoon’ mogelijk te laten opgroeien. De samenwerking tussen burgers en de jeugdbescherming biedt hiertoe veel perspectief. Wel bestaan er nog veel praktische en juridische belemmeringen. Dat blijkt uit de resultaten van het SWING -programma van het NJi, samengevat in het rapport Samen werken aan jeugdbescherming’.

Een belangrijke ambitie van de nieuwe jeugdbescherming is dat zoveel mogelijk kinderen veilig opgroeien, zo ’thuis’ mogelijk en met zo min mogelijk dwang. Dat vraagt om een beweging waarin professionals, organisaties, ouders, kinderen en gemeenten samen optrekken. Vertrouwen en tijd zijn daarin belangrijke voorwaarden. Dat benadrukte NJi-bestuurder Ans van de Maat bij het in ontvangst nemen van de opbrengsten van het SWING-programma. Zij vindt dat het SWING-programma een belangrijke bijdrage levert aan deze gezamenlijke beweging naar anders denken en doen om het voor kinderen in Nederland beter te maken.

Passende hulp door samenwerking

Het eindrapport toont aan dat de eerste ervaringen met het inzetten van vrijwilligers en burgervoogden positief zijn. Dit vraagt in de toekomst nog wel om een verdere cultuurverandering van de organisatie, de burger, de cliënt en de samenleving om succesvol te kunnen zijn. Daarnaast maakt het programma duidelijk dat jeugdbeschermingsprofessionals beter met lokale teams samen kunnen werken door elkaar meer te betrekken bij de uitvoering van hun werk en meer gebruik te maken van elkaars expertise. De stem van de ouders en de jongeren kunnen meer leidend zijn in de vormgeving van een traject als iedereen hun belangen centraal stelt. Het programma heeft concrete, praktische tools opgeleverd om dit cliëntgerichte proces te ondersteunen. Dit draagt eraan bij dat jongeren en gezinnen eerder passende hulp krijgen en beschermingsmaatregelen mogelijk kunnen worden voorkomen.

Nieuwe methoden

In het SWING-programma zijn ook nieuwe methoden ontwikkeld en beproefd om jeugdigen met een beschermings- of reclasseringsmaatregel effectiever te kunnen begeleiden: Signs of Success en Safe Path Jeugdzorg. In beide methoden is een positieve benadering van jongeren een belangrijk ingrediënt. De nadruk wordt gelegd op het versterken en stimuleren van de kwaliteiten en mogelijkheden van de jongeren en op het ervaren van successen. Ook wordt het gezin toegerust om de jongeren op een positieve wijze tegemoet te treden.

Het rapport

Het SWING-programma, dat startte in 2015, is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het rapport is op deze website te downloaden. De resultaten van de elf deelprojecten kunnen nagelezen worden op http://nieuwejeugdbescherming.nl/article/eindrapport-samen-werken-aan-jeugdbescherming/

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER