Recensie ‘Een intense reis’ door Ilse Davids

Er zijn nog steeds veel vooroordelen rondom hoogbegaafdheid. Dit boek vertelt het verhaal van de zoektocht van Marije Hofland en haar zoon naar begrip, erkenning en een passend ontwikkelpad. Het betreft een kind dat op de basisschool vastloopt, gefrustreerd raakt en waarbij wordt gesproken van schooltrauma. Dat brengt automatisch treffend de bijbehorende emoties aan het licht. Daarnaast is ‘Een intense reis’ een praktische, informatieve gids. In heldere taal word je meegenomen in de wereld van hoogbegaafdheid met als doel dat deze kinderen te leren leven met hun eigen superkrachten.

Als je kind zich vlot ontwikkelt, een goed geheugen heeft en snel kan denken dan biedt dat toch alleen maar voordelen?! Waarom zou je dan iets extra’s nodig hebben? Laat staan waar je je dan zorgen om zou hoeven maken als ouder. Was het maar zo. ‘Reis mee door de wereld van hoogbegaafdheid, intensiteit en schooltrauma’, luidt de toepasselijke ondertitel van ‘Een intense reis’.

Het boekje met zachte kaft bestaat uit vier delen. Het eerste deel, met acht korte hoofdstukken, gaat in op de vraag wat het betekent om hoogbegaafd te zijn. Vooroordelen worden hier bestreden met theoretische kennis: het gaat niet alleen om IQ. De intensiteit van het gedrag wat hoogbegaafden nogal eens vertonen, wordt uiteengezet aan de hand van de verschillende overexitabilities ofwel hyperprikkelbaarheden. Dit gebeurt met voorbeelden en tips voor ouders en leerkrachten. Omdat hoogbegaafde kinderen vaak horen dat ze slim, snel, goed zijn, kunnen ze het gevoel krijgen dat bij hen alles in één keer moet lukken. Die overtuiging kan hen blokkeren bij taken waarin ze zich moeten vastbijten of die ingewikkelder zijn. Ook tips die bijdragen aan deze ‘groeimindset’ worden helder beschreven.

Deel 2 gaat over de schoolperiode. Met als doel de lessen die Marije en haar gezin hebben geleerd, te delen. Vanuit de gedachte dat school een omgeving kan zijn waarin kinderen zich vol energie kunnen ontwikkelen, als je maar weet waar je op moet letten. Executieve functies, omgaan met autoriteit, peers en onderpresteren zijn enkele onderwerpen die in dit deel aan bod komen.

Deel 3 heet ‘Als naar school gaan traumatisch wordt’. Hierin hoofdstukken als trauma en de hersenen, aandacht voor een traumasensitieve school en het risico op misdiagnoses. Ook hierin wederom een combinatie van theorie, ervaring en tips voor andere ouders en professionals.

Het laatste deel geeft kort aandacht aan de ouderrol in dit proces. Wat doet dit met ouders? Welke hulp kunnen ze opzoeken? Wat als ouders veel herkennen in het gedrag en de eigenschappen van hun kind? Of juist niet?

Het boek eindigt met een persoonlijke toevoeging van de schrijfster aan ouders en juffen en meesters waarin ze haar expertise aanbiedt. Wederom gedreven door de missie om kennis over hoogbegaafdheid te vergroten en te zorgen voor oplossingen zodat ieder kind zijn superkrachten kan ontdekken. Alles om de boodschap te delen, dat je wanneer je hoogbegaafd bent misschien anders bent, maar dat anders niet beter of slechter is, slechts anders.

Het taalgebruik is laagdrempelig en de hoofdstukken zijn kort, maar komen wel tot de kern van het onderwerp. Al met al een mooie bundeling van een theoretische uiteenzetting over hoogbegaafdheid en schooltrauma, aangevuld met een verslag van de persoonlijke reis van Marije en haar gezin. Het biedt zowel herkenning voor ouders als kennis en handvatten voor professionals rondom een hoogbegaafd kind en het gezin.

Het boekje staat niet op zichzelf, Marije biedt daarnaast nog een website www.eenintensereis.nl met meer informatie. En om ouders nog meer in hun kracht te laten staan, is zij ook Peers4Parents facilitator, Dit is een ouderprogramma waarin ouders in een groepservaringen en emoties kunnen delen. Doel van het programma is hen meer in hun kracht te zetten om hun kind beter te ondersteunen.

Een intense reis >

Ilse Davids is gezinspedagoog en werkt als pedagogisch beleidsmedewerker bij het Pedagogisch Expertise Centrum van Gro-up Kinderopvang.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER