schooluitval

Van de kinderen die in een jeugdzorginstelling wonen, vindt 79 procent dat hun vader of moeder er altijd voor hen is. Bij thuiswonende kwetsbare kinderen geldt dat zelfs voor bijna allemaal. Dat blijkt uit onderzoek van stichting Het vergeten kind.

Er zijn in Nederland ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problemen. Bij bijna 55.000 kinderen gaat het zodanig mis, dat thuiswonen niet meer mogelijk is.

De kracht van aandacht

Uit het onderzoek ‘De kracht van aandacht’ blijkt dat juist de kinderen die het al moeilijk hebben, minder steun ervaren van volwassenen om zich heen. Daar waar ouders geen veilige basis kunnen bieden, is het extra belangrijk dat andere volwassen positieve aandacht geven. En dit gebeurt te weinig.

Onderzoeksbevindingen

De stichting vroeg aan 338 kinderen in een kwetsbare situatie hoeveel steun zij ervaren van ouders, familieleden en vrienden. Van deze kinderen woont ongeveer een derde in een jeugdzorginstelling en de helft thuis. Van de kinderen die niet thuis wonen is het contact met de ouders niet altijd stabiel. Maar de ouders blijven wel het belangrijkst voor hen. Van de thuiswonende kinderen heeft 96 procent het gevoel dat hun vader of moeder er altijd voor hen is.

Het vergeten kind heeft ook zes groepsgesprekken gevoerd met 29 kinderen, tussen de 11 en 20 jaar, die wonen in een jeugdzorgvoorziening of een COA-locatie. De kinderen voelen zich geholpen als er met aandacht naar hen wordt geluisterd. Ze kunnen hun verhaal niet altijd kwijt bij hulpverleners, omdat zij niet altijd beschikbaar zijn. Verder vinden zij het belangrijk dat volwassenen hen vertrouwen geven en hen het gevoel geven er altijd te zullen zijn.

Rapport ‘De kracht van aandacht’

Bron: nji.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER