pleegkind

Bijna een kwart van de pleeggezinnen maakt zich zorgen of ze pleegzorg in de huidige omstandigheden kunnen volhouden. Bij een deel van deze groep zijn de zorgen zo groot dat er een kans is op breakdown als gevolg van de coronamaatregelen. Ook heeft de helft van de pleeggezinnen behoefte aan extra ondersteuning in de coronatijd, vooral van pleegzorgprofessionals. Dat blijkt uit een enquête van de SBPN, LOPOR en de NVP die 878 pleeggezinnen in januari invulden.

Bij 77% van de pleeggezinnen gaat het naar omstandigheden goed, meldt NVP.: zij geven aan pleegzorg goed vol te kunnen houden. Dat is vergelijkbaar met het beeld dat naar voren kwam uit de enquête die we in maart 2020 organiseerden, aan het begin van de coronacrisis: toen gaf 75% van de pleeggezinnen aan dat zij goed om konden gaan met de veranderde omstandigheden. Maar 23% van de pleeggezinnen geeft in de enquête van januari 2021 een zorgwekkend signaal. In deze pleeggezinnen bestaat een risico op breakdown en uitval van pleegouders, met alle gevolgen van dien: ongewenste verhuizingen voor pleegkinderen en tegenslag voor de pleegouders. Uitval van pleegouders betekent ook dat er minder plaatsen in pleeggezinnen beschikbaar zijn voor kwetsbare kinderen, wat grote maatschappelijke gevolgen heeft – zeker nu in veel gezinnen de spanningen oplopen.

Reden te meer om de pleeggezinnen die het moeilijk hebben zo goed mogelijk te ondersteunen. De behoefte aan ondersteuning is gegroeid: vorig voorjaar had 35% van de pleeggezinnen hier behoefte aan, nu 48%. Bijna een jaar na de start van de coronacrisis is de ondersteuningsvraag nog vrijwel hetzelfde: pleeggezinnen zeggen behoefte te hebben aan contact met professionals en voldoende aandacht voor hun situatie. Daarnaast helpt het als professionals meer begrip tonen en maatwerk en passende ondersteuning bieden.

Top drie knelpunten

In de enquête noemden pleegouders deze knelpunten het meest:

  • wegvallen van structuur als gevolg van sluiting van scholen en kinderopvang, geen dagbesteding;
  • gebrek aan mogelijkheden om even op te laden;
  • geven van thuisonderwijs.

Naarmate de situatie langer duurt, groeit de behoefte van pleegouders om even op te kunnen laden. Van de pleeggezinnen maakt 30% gebruik van noodopvang, die voor alle pleegkinderen beschikbaar is. Desondanks geeft 5% van de pleegouders aan hier geen gebruik van te mogen maken volgens gemeente, school, kinderopvang of anderen.

Verbeterpunten

Om pleegouders perspectief te bieden zodat zij pleegzorg vol kunnen houden, moeten alle partijen rondom een pleeggezin actie ondernemen om pleeggezinnen de juiste ondersteuning te bieden. Pleegouders noemen in de enquête onder meer de volgende verbeterpunten:

  • onderhoud het contact, zorg voor voldoende aandacht en toon begrip;
  • regel praktische ondersteuning zoals vervoer, laptops en de financiële steun die daarvoor nodig is;
  • organiseer respijtzorg of ‘oplaadmomenten’ zodat pleegouders even kunnen bijtanken.

De enquête van de SBPN, LOPOR en NVP werd tussen 18 januari en 1 februari ingevuld door 878 pleegouders van 28 verschillende pleegzorgorganisaties. Alle resultaten zijn te vinden in het rapport dat je hieronder kunt downloaden. De belangrijkste uitkomsten staan in een infographic.

Uitkomsten pleegzorg en corona>>

Infographic pleegzorg en corona>>

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op. Dat kan via onderstaande e-mailadressen:

NVP: info@denvp.nl
LOPOR: info@lopor.nl
SBPN: info@pleeggrootouders.nl

Bron: denvp.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER