Buurtgezinnen koppelt gezinnen die overbelast zijn op vrijwillige en laagdrempelige wijze aan stabiele gezinnen in de buurt. In vijf jaar tijd zijn er meer dan 1200 koppelingen tussen gezinnen tot stand gekomen en hebben 60 gemeenten zich aangesloten. Naast alle sociale opbrengsten resulteert meedoen aan Buurtgezinnen in financieel voordeel voor gemeenten.

Stichting Buurtgezinnen viert dit jaar haar eerste lustrum. Onder het motto van ‘Opvoeden doen we samen’ wil Buurtgezinnen gemeenschapskracht versterken, voorkomen dat problemen escaleren en bevorderen dat kinderen veilig thuis op kunnen groeien. Omdat de lustrumbijeenkomst niet door kon gaan vanwege corona, presenteert Buurtgezinnen het onderzoek naar de opbrengsten van Buurtgezinnen nu in een online reportage van ruim 10 minuten. Naast de onderzoeker komen vier wethouders jeugd van Buurtgezinnen-gemeenten (Nieuwegein, Papendrecht, West Maas Waal en Rhenen) aan het woord. In tijden van corona wordt eens te meer duidelijk hoe belangrijk informele steun is. Jan Kuiper, wethouder Nieuwegein: “We beginnen nu weer te ontdekken hoe mooi en belangrijk het is dat je van elkaar afhankelijk bent en dat je elkaar nodig hebt.”
Kijk hier de presentatie >>

Onderzoeksresultaten

De sociale opbrengsten blijken groot. Bij de meeste vraagkinderen groeit hun sociaal emotionele ontwikkeling en mentaal welbevinden. Buurtgezinnen vergroot hun wereld en veerkracht en bij sommigen neemt ook hun pro-sociaal gedrag en zelfredzaamheid toe.

Ook bij vraagouders groeit hun mentaal welbevinden. De steun geeft nieuwe energie en innerlijke rust. Buurtgezinnen draagt bij aan (gestage) verbetering van het gezinsklimaat en de relatie en interactie tussen ouders en kinderen. Ook ontstaan er vriendschappen tussen gezinnen, en stimuleert Buurtgezinnen de integratie van nieuwkomers-gezinnen en de participatie van ouders.

De financiële opbrengsten voor gemeenten blijken aanzienlijk. Bij een meerderheid van de veertien vraaggezinnen is (mede) door de inzet van Buurtgezinnen formele hulp voorkomen, afgeschaald of beëindigd, in vier van de veertien gezinnen werd een (partiële) uithuisplaatsing van een of meer kinderen voorkomen. En bij zeven van de tien zouden vermoedelijk hogere kosten zijn gemaakt als Buurtgezinnen niet was ingezet, variërend van € 4.232 tot € 51.512* per gezin per jaar.

Transformatie jeugdzorg

Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeenten met de door Buurtgezinnen gefaciliteerde informele steun besparen op (jeugdhulp)uitgaven en veel leed bij kinderen en ouders voorkomen, doordat kinderen in hun eigen gezin kunnen opgroeien. Buurtgezinnen ondersteunt daarmee het zo normaal mogelijk opgroeien van kinderen en draagt expliciet bij aan de zo gewenste transformatie van de jeugdhulp. Elize Lam hierover: “Buurtgezinnen draagt zeker bij aan de transformatie van de jeugdzorg, allereerst door dat hele normale alledaagse dat zij bieden.” Jolanda de Heer, wethouder Rhenen: “Het is bij uitstek een voorbeeld van hoe transformatie in de jeugdzorg kan plaatsvinden….De kracht van Buurtgezinnen zit hem in niet te ingewikkeld, eenvoudig, dichtbij huis, beetje gezellig, samen, gericht op contact.”

Opzet onderzoek

De vraag “Welke opbrengst genereert Buurtgezinnen voor vraag- en steungezinnen en welke verbeteringen aan de werkwijze zijn gewenst?” werd beantwoord door het inzetten van de Effectencalculator en gestructureerde interviews in 14 gemeenten. Deelnemers deden op basis van dialoog uitspraken over de effectiviteit en efficiëntie van Buurtgezinnen. De onderzoeksgroep betrof 14 vraaggezinnen met 36 kinderen die minstens een jaar gekoppeld waren aan een steungezin. In totaal namen 63 personen aan het onderzoek deel, waaronder: vraagouders, steunouders, naasten, hulpverleners en coördinatoren Buurtgezinnen. Het onderzoek is uitgevoerd door drs. Elize Lam, senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede.
Lees hier het volledig onderzoeksverslag >>

Koninklijke belangstelling

In 2017 was Buurtgezinnen winnaar van het ‘Appeltje van Oranje’, een prijs die jaarlijks door het Oranje Fonds wordt toegekend aan innovatieve en succesvolle projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn en sociale cohesie. Hare Majesteit Koningin Máxima zou op 8 april jl. voor de tweede keer acte de présence  geven bij Buurtgezinnen. Zij stuurde in plaats daarvan een persoonlijke felicitatie.

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER