Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Als meerdere kinderen uit één gezin uit huis worden geplaatst, moet er meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat ze in hetzelfde pleeggezin of gezinshuis terechtkomen. Dat vindt de voltallige Tweede Kamer.

Volgens kinderrechtenorganisatie Defence for Children eindigen in zo’n 50 procent van de uithuisplaatsingen, broertjes en zusjes niet in hetzelfde pleeggezin of gezinshuis. Dat moet anders, vindt de voltallige Tweede Kamer. De regering zou bijvoorbeeld kunnen onderzoeken of er een ‘samen, tenzij’-principe in de wet kan worden vastgelegd.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zei tijdens een eerder debat ook voor het samen plaatsen van kinderen te zijn. De praktijk leert echter dat er een tekort aan pleegouders is. Soms kunnen die wel één kind erbij hebben, maar niet meerdere.

Standaard toetsmoment

In de aanloop naar het Algemeen Overleg Personen- en familierecht in de Tweede Kamer op donderdag 24 januari vroeg Defence for Children al aandacht voor de bijzondere positie van broers en zussen bij uithuisplaatsing. Defence for Children vindt dat bij een ingrijpende gebeurtenis als een uithuisplaatsing standaard moet worden getoetst of het in het belang van de kinderen is om samen geplaatst te worden. Kinderen mogen alleen van elkaar gescheiden worden als dat in het belang van (één van) hen is. Een dergelijk toetsmoment op basis van een ‘samen, tenzij’-beginsel staat nu niet in de wet. Dit is niet in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale wet- en regelgeving.

Praktische belemmeringen

Jeugdzorgprofessionals lopen tegen praktische belemmeringen aan waardoor het ze niet altijd lukt om broers en zussen samen te plaatsen. Zo zijn er te weinig pleeggezinnen en gezinshuizen die broers en zussen samen kunnen opvangen. Naast het versterken van de rechtspositie van broers en zussen is het daarom ook  belangrijk dat de overheid de obstakels in de praktijk zoveel als mogelijk wegneemt.

Hoe nu verder?

De aangenomen motie biedt de mogelijkheid de positie van broers en zussen te versterken. Minister de Jonge (Volksgezondheid Welzijn en Sport) zegde eerder al toe een accurater beeld van de uitvoeringspraktijk te willen schetsen om zo beter inzicht te krijgen in de redenen waarom het samen plaatsen niet altijd lukt. Defence for Children ziet dit als een goede eerste stap en denkt graag mee met concrete vervolgstappen die de positie van broers en zussen daadwerkelijk zullen versterken.

Bronnen: anp.nl / defenceforchildren.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER