Waarom lukt het soms wel om ouders in gezinshuizen een plek te geven en soms niet? Het antwoord daarop is eigenlijk heel simpel: het gaat goed, als zowel de gezinshuisouders als de ouders samenwerken om de relatie goed te houden. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor de organisatie waar de gezinshuisouders bij zijn aangesloten.

Om uithuisplaatsing van een gezin in een pleeggezin of een gezinshuis goed te laten verlopen, is er bijna een vorm van co-ouderschap nodig. Daar is vaak voor beide kanten goede begeleiding bij nodig. Maar uit onderzoek en ervaring is inmiddels bekend dat het voor kinderen vaak het beste is als er een goede relatie is met de biologische ouders of familie. Dan kunnen wonden uit het verleden het beste helen.

Project ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’

Het project ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ heeft hiertoe een nieuwe manier van werken opgeleverd: ‘De relationele route tot gedeeld opvoederschap’. Dat is een aanpak waarbij de ouder een plek heeft vanaf het moment van uithuisplaatsing tot de afronding van een plaatsing. In deze aanpak worden zowel ouders als gezinshuisouders begeleidt bij de opvoeding en leren ze om goed samen te werken.

Gezinshuisouders worden hierin geschoold. Een ambulant hulpverlener maakt hier tijd voor. Deze bespreekt thema’s als omgaan met de uithuisplaatsing, relationele vaardigheden inzetten, bijvoorbeeld in WhatsApp gesprekken, en traumasensitief werken met ouders. De gedragswetenschapper monitort of de samenwerking goed verloopt en of er voldoende begeleiding bij is.

Casussen

Het Leger des Heils heeft het afgelopen jaar in drie casussen op deze manier gewerkt en is blij met wat dit oplevert. Gedragswetenschapper Emily Nap: “We ontdekten dat we heel veel winst kunnen behalen in het bespreekbaar maken van de samenwerking en dat ouders zich hierdoor enorm gezien voelen. Dit komt hun relatie met hun kind echt ten goede. We denken dat we door deze manier van werken plaatsingen beschermen tegen breakdown’.

Verder lezen

Op www.gedeeldopvoederschap.nl is meer te lezen over de uitkomsten van het onderzoek ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ en over ‘De relationele route’.

Bron: che.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER