Het kabinet schuift het invoeren van juridisch meerouderschap op de lange baan. Dit blijkt uit de kabinetsreactie op het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Stichting Meer dan Gewenst is zeer teleurgesteld dat het kabinet slechts een deel van het advies van de commissie overneemt. Voorzitter Luc Nibbeling: “Dit is een harde klap voor meeroudergezinnen.”

Hedendaagse gezinnen bestaan lang niet altijd uit een vader, een moeder en kinderen. Soms zijn er meer dan twee ouders, bijvoorbeeld wanneer een vrouwenstel en een mannenstel samen kinderen opvoeden in co-ouderschap. In andere gevallen krijgen wensouders dankzij de hulp van een draagmoeder kinderen. De rechten van kinderen, ouders en draagmoeders in deze gezinsconstructies zijn in de huidige wetgeving niet goed gewaarborgd. Daarom adviseerde de Staatscommissie Herijking ouderschap al in 2016 voor het invoeren van een regeling voor draagmoederschap, juridisch meerouderschap en meeroudergezag.

Juridisch meerouderschap

De stichting is zeer teleurgesteld dat het kabinet het advies van de Staatscommissie met betrekking tot juridisch meerouderschap naast zich neerlegt. Het kabinetsvoorstel bevat nu slechts een vorm van beperkt gezag voor meeroudergezinnen. Meer dan Gewenst roept de partijen dan ook op om voor de kinderen die in deze gezinnen opgroeien op te komen, door het kabinetsvoorstel uit te breiden met juridisch meerouderschap en volledig meeroudergezag. Hiermee zou het wetsvoorstel in lijn zijn met het advies van de commissie. Nibbeling: “Deze kabinetsreactie houdt geen rekening met de kinderen die opgroeien in co-oudergezinnen. Hoe leggen we hen uit dat de overheid hun gezinssituatie niet erkent? Dit is volledig tegen het advies van de experts en hoogleraren in.”

Deelgezag geen oplossing

De stichting heeft het idee dat meeroudergezinnen nu blij gemaakt worden met een dode mus. Nibbeling: “We horen veel ongeruste reacties van ouders die onderdeel zijn van een meerouderconstructie. Alleen het zeer beperkte deelgezag biedt voor hen namelijk geen oplossing. Doordat slechts twee ouders kunnen erkennen, worden de andere twee ouders nooit familie volgens de wet. Het kabinetsvoorstel is hierdoor een volledig uitgeklede versie van de adviezen van de Staatscommissie. Het gaat dus voorbij aan het doel van de commissie: het aanpassen van de wet naar de realiteit.”

Regeling voor draagmoederschap

Meer dan Gewenst is wel verheugd dat het kabinet voornemens is om een regeling in te voeren voor altruïstisch draagmoederschap in Nederland. Nibbeling: “De voorgestelde regeling maakt het mogelijk dat draagmoeders en wensouders elkaar in de nabije toekomst in Nederland kunnen vinden. Voor veel mensen kan hierdoor een langgekoesterde wens in vervulling gaan”. Tevens komt er aandacht voor goede ondersteuning en begeleiding van draagmoeders en wensouders en zal het juridisch goed geregeld worden voor het kind. Meer dan Gewenst benadrukt dat het welzijn van de kinderen te allen tijde voorop dient te staan.

Meer informatie over Stichting Meer dan Gewenst, klik hier

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER