De juiste zorg en ondersteuning blijft vaak uit voor kinderen en ouders wanneer een uithuisplaatsing dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt. In de eerste fase van hun uithuisplaatsing hebben de kinderen soms nauwelijks tot geen contact met hun ouders. Ouders en kinderen worden volgens ongeveer de helft van de ondervraagden bij beslissingen over dit contact betrokken. Belangrijke oorzaken zijn de lange wachtlijsten in de zorg en het gebrek aan passende hulp.

Dat concludeert Defence for Children in het onderzoek ‘Terug naar huis’. De kinderrechtenorganisatie sprak met bijna honderd betrokken zorgmedewerkers, die denken dat betere zorg een groot deel van de uithuisplaatsingen kan voorkomen.

Veel verschil in werkwijze

Volgens de zorgprofessionals krijgt bijna de helft van de ouders voorafgaand en tijdens de uithuisplaatsing van hun kind niet de juiste hulp. Dat komt onder meer door de lange wachtlijsten in de zorg, waardoor de ondersteuning pas laat op gang komt. Ook speelt mee dat bij de jeugdbescherming meerdere organisaties betrokken zijn, die niet altijd op dezelfde manier werken. Daardoor kan het gebeuren dat de betrokken partijen verschillend denken over wat een gezin nodig heeft.

“De werkwijze kan heel verschillend zijn tussen instanties”, zegt advocaat Eva Huls, die het onderzoek heeft uitgevoerd, in het NOS Radio 1 Journaal. “Er moet meer uniform gewerkt worden waarbij men meer integraal naar een gezin kijkt in plaats van dat iedere hulpverlener de regie voert op z’n eigen specialistische stukje.”

Passende zorg en begeleiding

“Een uithuisplaatsing is een zeer emotionele en impactvolle gebeurtenis”, zegt Huls. “Om uithuisplaatsingen te voorkomen en het jaarlijkse aantal te verminderen, is passende zorg en begeleiding voor kinderen en ouders nodig. Nederland faalt nu en moet flink aan de bak, want kinderen hebben recht op de best passende zorg, niet op het minst slechte alternatief.”

Volgens Huls zijn er de afgelopen jaren door verschillende partijen veel voorstellen voor verbetering ingediend bij de Rijksoverheid. Maar ze concludeert dat daar weinig mee gebeurt. “Maak nou inzichtelijk wat die verbeteringen in de weg staat en maak een einde aan de belemmeringen. Zo kunnen we werken aan het verminderen van het aantal uithuisplaatsingen.

In 2020 groeiden ongeveer 43.000 kinderen niet in hun oorspronkelijke thuissituatie op. Bijna 19.000 kinderen werden dat jaar via de kinderrechter uit huis geplaatst.

Rapport ‘Terug naar huis’ >>

Bronnen : nos.nl / defenceforchildren.nl

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER