JGZ richt zich meer en meer op ouders

Het thema ‘aansluiten bij ouders van nu en de toekomst’ kan rekenen op groot draagvlak in de JGZ. Het thema staat op de agenda en er gebeurt al van alles om beter aan te sluiten bij ouders van nu. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen over hoe je aansluiten bij ouders vormgeeft.

Dat blijkt uit gesprekken die het NCJ voerde met ruim honderd JGZ-professionals, managers en staf- en beleidsmedewerkers in het hele land. Centraal stond de vraag hoe JGZ-organisaties op dit moment aansluiten bij ouders. Staat het thema op de agenda? Welke initiatieven worden al genomen? Waar droomt de JGZ van? En welke kansen en belemmeringen worden gezien wanneer de JGZ meer gaat aansluiten bij ouders?

Meerdere dimensies

Het thema aansluiten bij ouders kent diverse dimensies. Tijdens de gesprekken met JGZ-organisaties is stilgestaan bij zowel professionalisering als bij dienstverlening en communicatie

Professionalisering
Het daadwerkelijk centraal stellen van ouders, oudergericht werken en investeren in ouders vraagt iets van het vakmanschap van professionals. Het gaat – naast kennis en vaardigheden – over de grondhouding van waaruit je werkt.

Dienstverlening en communicatie
Aansluiten bij ouders vraagt ook iets van de organisatie van de JGZ. Denk aan meer regie geven aan ouders via technologische applicaties, vergroten van de (online) bereikbaarheid en werken op vindplaatsen zoals school en kinderopvang naast het werken vanuit bureaus. Sluiten de communicatiemiddelen aan bij de leefwereld van ouders? Is het beschikbare aanbod voldoende om aan de diverse behoeften van gezinnen te voldoen?

Documenten

Samen investeren

Het NCJ roept op om samen te investeren in beter aansluiten bij ouders van nu en in de toekomst. Wil je meer weten, sparren of advies? Het NCJ denkt graag met je mee. Neem contact op met Marjolein Krijnen of Marieke Timmermans.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER