De inzet van een ‘specialist contactverlies’ moet ouderverstoting voorkomen. Deze specialist wordt ingezet wanneer bij een scheiding contactverlies tussen kind en ouder dreigt. Dat schrijft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

In de kamerbrief geeft Dekker aan dat hij de belangrijkste aanbevelingen uit het advies van het Expertteam Ouderverstoting-Complexe omgangsproblematiek opvolgt. Voor dit rapport onderzocht het expertteam waarom het bij complexe scheidingen niet altijd lukt om contactverlies tussen ouder en kind te voorkomen. Bij ouderverstoting wil een kind door druk van de ene ouder zijn andere ouder niet meer zien.

Brede aanpak

Tot nu toe werken het juridische veld en zorginstanties niet goed samen, waardoor de risico’s op een complexe scheiding en contactverlies te laat worden gesignaleerd. Dekker wil daarom experimenteren met een brede aanpak, waarin de specialist contactverlies een sleutelrol speelt. Bij signalen van omgangsproblemen moeten de betrokken instanties en professionals voortaan deze specialist snel inschakelen, zodat die een brug kan slaan tussen de zorg en het recht.

In zijn rapport constateerde het expertteam dat het vaak lastig is voor ouders om in onderling overleg de omgang met elkaar en het kind te herstellen. Hier kan volgens minister Dekker de specialist contactverlies de ouders ook in begeleiden.

De komende tijd organiseert Dekker bijeenkomsten en webinars om de samenwerking tussen alle bij scheiding en ouderverstoting betrokken instanties te verbeteren.

Contact met beide ouders

Conflicten tussen gescheiden ouders zijn soms zo heftig en chronisch dat kinderen geen andere oplossing zien dan het contact met een van de ouders weigeren, vertelt Harmke Bergenhenegouwen van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘We weten uit onderzoek dat het voor de ontwikkeling van kinderen wenselijk is dat zij contact hebben met beide ouders. Als de omgang na een scheiding niet tot stand komt of wordt stopgezet dan heeft dat grote gevolgen voor het kind, en ook voor de ouders. Vaak zijn er geen eenduidige oorzaken aan te wijzen voor zo’n contactbreuk en is die het gevolg van langer bestaande gezinsprocessen. Daarom is het goed om bij signalen van een contactbreuk gespecialiseerde jeugdhulp in te schakelen.’

‘Het NJi werkt mee aan de pilots van het programma Scheiden zonder schade. In die pilots zullen we de aanbevelingen uit het rapport meenemen bij de ontwikkeling van een alternatieve scheidingsprocedure’, aldus Bergenhenegouwen.

Bron: nji.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

2 REACTIES

 1. Mijn dochter is sinds een jaar gescheiden.
  We zijn hierdoor erg geshockeerd!
  Mede mijn kleinkinderen!
  Ik ben ook wat machteloos omdat zij zich daaromtrent niet uiten!
  Mijn dochter heeft nu ook nieuwe vriend!
  Een heel ander type dan eigenlijk in ons gezinsleven zou passen!
  Wij lezen en sporten graag en zijn nogal degelijk!

  De nieuwe man lijkt me nogal een flierefluiter.
  Mijn man was ook niet direct enthousiast, maar hebben wel even kennisgemaakt!
  Het contact tussen mij en mijn dochter was altijd prima!
  Ook passen we al jaren op en hielden een schriftje bij van de persoonlijke ontwikkeling van onze kleinkinderen!
  Het was erg fijn om zo met elkaar bezig te zijn.
  Ik bemerk dat het contact nu zij een nieuwe vriend heeft, niet meer zo is als voorheen.
  Ik zou graag willen dat we weer zoals vroeger met elkaar konden omgaan. Het lijkt haast of het verleden hierdoor wat weggevaagd wordt
  Mijn man vernam via via dat mijn dochter tegen een vorige vriendin van mijn zoon verteld heeft, dat zij altijd op foute mannen viel!
  Als persoon herken ik haar ook niet meer in haar doen en laten.
  Ik voel verstoting en dat voelt als onaangenaam!
  Ik was juist altijd een bljje trotse moeder en blij met haar!
  Zij heeft zich erg laten beïnvloeden door bepaalde vrienden!
  Wij zijn.zelf helemaal niet zo!
  Houden we op zijn tijd wel van een feestje!
  Wat moet ik er doen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER