In het kader van een doctoraatsonderzoek zijn ouders gefilmd tijdens een interactie met hun jonge kinderen tot vier jaar. Kinderen met een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsstoornis. Het onderzoek toont aan dat deze kinderen gebaat zijn bij stimulerend contact met de ouders, maar ook dat daarbij sprake kan zijn van remmende factoren. Opvallend in dit verband is dat ouders van kinderen die minder initiatief nemen eerder lijken te kiezen voor een interactiestijl gericht op sociaal contact dan op ontwikkeling.

Ines Van keer, Karla Van Leeuwen en Bea Maes

Het onderzoek richtte zich op kinderen met ‘Ernstige Meervoudige Beperkingen’ (EMB)1. Deze kinderen kunnen weinig tot niet symbolisch communiceren en zich evenmin niet of nauwelijks zelfstandig voortbewegen. Vaak is er sprake van bijkomende sensorische problemen zoals verminderd zicht en gehoor. Ook kunnen er gezondheidsproblemen spelen, bijvoorbeeld epilepsie. Daarbij vormen de aanwezigheid van een diepe verstandelijke en een grote motorische beperking weliswaar de twee hoofdcriteria, maar op zeer jonge leeftijd ontbreekt nog vaak een officiële diagnose. Dit betekent dat het heel moeilijk is om in te schatten hoe de ontwikkeling van deze kinderen verder zal verlopen en of ze later op volwassen leeftijd nog steeds onder de term ‘EMB’ vallen. Los van de terminologie is het echter vooral belangrijk om te weten dat we het hebben over kinderen die zeer afhankelijk zijn van hun directe omgeving, waaronder voornamelijk hun ouders, om hen leerkansen aan te bieden en hun ontwikkeling te stimuleren.

Opmerkelijk is dat het onderzoek naar deze doelgroep, zeker wanneer het om jonge kinderen gaat, enorm schaars is. Zo blijkt uit een recente literatuurstudie2 dat er een opvallend gebrek is aan wetenschappelijk onderzoek naar gezins- en opvoedingsfactoren. In reactie op die opvallende bevinding, voerden we drie studies uit. Een visuele samenvatting van het opzet en de resultaten van deze studies vind je terug in de bijgevoegde infographics.

Gratis download artikel

Dit is het begin van een artikel van Vakblad Ouders Centraal, het digitale kwartaalmagazine dat we dit jaar lanceren. De eerste editie verschijnt medio maart. Ter kennismaking bieden wij de eerste serie artikelen gratis aan.

Investeren in ouder-kindinteracties bij Ernstig Meervoudige Beperkingen loont >

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER