De Houvast-methodiek lijkt potentie te bieden om de empowerment van ouders te versterken. Wel is meer aandacht nodig voor de toepassing en implementatie van de methodiek. Pas dan wordt de potentie van de methodiek volledig benut. Een online magazine biedt aanknopingspunten om de relatie tussen ouders en jeugdprofessionals te verbeteren.

De relatie tussen ouders met kinderen in de jeugdzorg en jeugdprofessionals staat vaak onder grote druk. Om deze relatie te versterken, ontwikkelde de cliëntenorganisatie De Noodkreet samen met ouders een methode: de Houvast-methodiek. De Academische Werkplaats Jeugd van Tranzo (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) en De Noodkreet onderzochten de methodiek.

Onderzoek werkzame factoren

De gevonden vooruitgang in de empowerment van ouders was minder groot dan verwacht. Een verklaring hiervoor kan zijn dat met een aantal factoren onvoldoende rekening is gehouden. Zoals cliëntfactoren, professionalfactoren en contextfactoren. De Noodkreet heeft wat betreft de implementatie aan een aantal voorwaarden voor succesvolle implementatie voldaan. Maar bij toekomstige vernieuwingen een aantal factoren meer aandacht behoeven. Dit zijn factoren op het niveau van de organisatie, de innovatie, de gebruikers en de sociaal-politieke en organisatorische context.

Online magazine

Het project heeft geresulteerd in een online magazine getiteld ‘Met kracht meer verbinding’. Het magazine biedt aanknopingspunten voor iedereen die aan de slag wil om de relatie tussen ouders en jeugdprofessionals te verbeteren. Door in te zetten op de empowerment van ouders. Dit magazine biedt inzicht in de literatuur, een bijzondere manier van onderzoek doen en tips en tricks voor de praktijk.

Effectief werken in de jeugdsector

Het ZonMw-programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’ draagt onder andere bij aan het meer zicht krijgen in wat werkt in de jeugdsector: waarom, voor wie, wanneer en onder welke condities? In programmalijn 1a en 2a ligt de focus op onderzoek naar cliëntfactoren, werkzame factoren bij beroepsbeoefenaren en factoren in de alliantie tussen cliënt en beroepsbeoefenaren.

Meer weten?

Online magazine over ouders met kinderen in de jeugdzorg: n Houvast – met kracht meer verbinding

ZonMw-project ‘De houvast-methodiek: Op weg naar een gelijkwaardige relatie van ouders in de jeugdzorg’

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

ZonMw-thema Eigen kracht

ZonMw-thema Jeugd

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER