De interventie KopOpOuders bestaat uit een anonieme online groepscursus en een individuele online zelfhulpinterventie voor opvoedingsondersteuning aan ouders met psychische of verslavingsproblemen. Doel is het bevorderen van een positieve ontwikkeling en het voorkomen van problemen. De interventie is door de deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie erkend als goed onderbouwd.

De einddoelgroep van KopOpOuders zijn kinderen tot 18 jaar van ouders met psychische of verslavingsproblemen. De intermediaire doelgroep zijn ouders met deze problemen en hun partners, die behoefte hebben aan opvoedondersteuning.

Aanpak

De ouder volgt de individuele zelfhulpinterventie of de groepscursus. Aan bod komen onderwerpen als ‘goed genoeg’ ouderschap, communiceren met kinderen, de ontwikkeling van kinderen, grenzen stellen, en het gebruik van het netwerk. Door het vergroten van de opvoedcompetentie van ouders moet het psychosociaal welbevinden van hun kinderen verbeteren.

De groepscursus bestaat uit acht gestructureerde online bijeenkomsten in een anonieme chatbox met vijf andere ouders en een hulpverlener. De cursus wordt bij voorkeur begeleid door een ggz-preventiemedewerker of een hulpverlener. Ouders bereiden de bijeenkomsten voor door informatie over het thema van de bijeenkomst te lezen en een huiswerkopdracht te maken.

Bij de zelfhulpinterventie kunnen ouders op een willekeurig tijdstip vijf modules volgen in een vaste volgorde, bij voorkeur één module per week. De ouder krijgt tijdens het volgen van de module een doe-opdracht en een korte thuisopdracht. Gedurende de zelfhulpinterventie hebben ouders drie keer contact met een getrainde preventiewerker.

Tijdsinvestering

De groepscursus bestaat uit acht gestructureerde wekelijkse online bijeenkomsten van anderhalf uur. Daarnaast besteden ouders tijd aan de voorbereiding van de bijeenkomsten. Zes weken na de laatste module kunnen ouders desgewenst deelnemen aan een terugkommodule. De vijf modules van de zelfhulpinterventie duren elk 30 tot 45 minuten. Het maken van de thuisopdracht kost ongeveer 20 minuten.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

KopOpOuders is een mooi en laagdrempelig programma, dat de mogelijkheid heeft om mensen te bereiken die vaak lastig te bereiken zijn. De effectiviteit van zowel de groepscursus als de zelfhulp-variant is onderzocht. Door de mate waarin beide versies van elkaar verschillen, beoordeelt de commissie het onderzoek voor elke versie apart. Hierdoor zijn er niet voldoende studies voor erkenning met eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Uitgebreide beschrijving >>

Bron: nji.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER