In Deventer start een nieuw initiatief gericht op de hechtingsrelatie tussen ouders en kind. Het project heet ‘Relatie Ouder Kind Deventer’ (ROK Deventer). Een netwerk van organisaties zal mogelijke interventies inventariseren, aanpassen, uitvoeren, onderzoeken en delen. Deze interventies richten zich op ouders met zeer jonge kinderen; van voor de zwangerschap tot baby’s en peuters.

“Het is een belangrijk project,” aldus projectleider Lian Mannessen van Impluz. “Want een veilige hechtingsrelatie tussen kind en ouders is een sterke basis voor een gezond en gelukkig leven. Professionals kunnen daarbij helpen als dat nodig is. Wij gaan nu samen ontdekken hoe we dat het beste kunnen doen.” De organisaties hebben subsidie gekregen van ZonMw om gedurende vier jaar samen te werken aan dit doel. Het project is onderdeel van Kansrijke Start Deventer.

Kennis bundelen

“Er is veel kennis over dit onderwerp,” stelt Mannessen. “Maar hoe zorgen we ervoor dat die kennis wordt gebruikt door de professionals in de praktijk?” Daarom brengt ROK Deventer mensen en kennis bij elkaar in één project.  De projectgroep bestaat uit de Coöperatie Integrale Geboortezorg (CIG)Salland, De Kern Maatschappelijk Dienstverlening, Dimence, Gemeente Deventer, GGD IJsselland, Jeugd ggz Dimence Groep, Saxion, ZoZijn en een ervaringsdeskundige. “En dit is alleen nog maar de projectgroep,” vertelt Mannessen. “We kunnen dit alleen maar goed doen als we in de haarvaten van Deventer zitten.” Ze bedoelt: “Alle plekken en organisaties die te maken hebben met kinderwens, zwangere ouders en jonge kinderen zijn belangrijke partners voor ons.”

Toolbox voor professionals

Het project is opgedeeld in drie onderdelen. “Het eerste is het onderzoek naar wat we al weten en kunnen. Zodat we geen wielen opnieuw uitvinden.” Zo nodig worden er nieuwe manieren ontwikkeld en uiteindelijk leidt dat tot een toolbox voor professionals. “Dat is misschien wel letterlijk onze gereedschapskist,” lacht Mannessen. “Met informatie, handleidingen én werkmateriaal voor professionals.” Vervolgens wordt er samen gewerkt met die toolbox. Zodat organisaties van elkaar leren en onderzoekers kunnen registreren hoe die samenwerking verloopt en wat het effect is op het ouderschap.

Het derde onderdeel is de verspreiding van de kennis. Die is verweven in het hele project. Lian Mannessen: “Met de methoden waarmee we gaan werken, en hopelijk een positieve uitkomst van het onderzoek, hebben we iets in handen wat heel kostbaar kan zijn voor heel veel kinderen. Natuurlijk moeten we dat dan delen!” De kennis en middelen komen online beschikbaar en er worden verbindingen gemaakt naar onder meer opleiding en brancheorganisaties in het hele land.

Veilige hechtingsrelatie tussen kind en ouders

ROK Deventer heeft subsidie ontvangen van ZonMw in het kader van het programma Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Dat past ook in de landelijke ontwikkeling “Kansrijke Start”. Hierin is veel aandacht voor gezond en veilig opgroeien in de eerste duizend dagen, gerekend vanaf het begin van de zwangerschap. Veilige gehechtheid tussen kind en ouders is daarin een essentiële bouwsteen. Organisaties uit Deventer die geïnteresseerd zijn in samenwerking kunnen contact opnemen met projectleider Lian Mannessen: l.mannessen@impluz.nl

Bron: impluz.nl 

Zie ook:
Onveilige hechtingsrelatie werkt ontwrichtend op ontwikkeling
Handvatten voor bevorderen gehechtheid, veerkracht en nieuwsgierigheid
IMH Nederland – toolbox voor professionals 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER