Bij het zoeken naar langdurige zorg voor hun kind, kloppen ouders soms aan bij het verkeerde loket. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed geïnformeerd zijn over de voorwaarden. Betere ondersteuning is gewenst. Dat blijkt uit onderzoek van het programma Sociaal Domein onder circa twintig ouders en kinderen.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kinderen en volwassenen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking of een psychische aandoening. Uit onderzoek van de Algmene Rekenkamer bleek vorig jaar dat steeds meer aanvragen van Wlz-zorg voor kinderen worden afgewezen.

Het programma Sociaal Domein liet onderzoek doen naar Wlz-aanvragen en afwijzingen in Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. Daaruit bleek dat ouders een beroep hadden moeten doen op de Jeugdwet in plaats van de Wlz. Ze klopten aan bij het verkeerde loket omdat ze niet beschikten over de juiste informatie of omdat ze niet ieder jaar opnieuw een zorgaanvraag wilden indienen bij de Jeugdwet.

De onderzoekers pleiten voor een betere ondersteuning voor deze ouders, door de informatie over de voorwaarden van de Wlz toegankelijker te maken en door professionals in bijvoorbeeld het wijkteam of op school beter toe te rusten met kennis over deze wet.

Meer informatie

Bericht Sociaal Domein >

Onderzoek Algemene Rekenkamer >

Bron: nji.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER