Opvoeden is een zware klus en je hebt als ouder slechts deels in de hand wat er allemaal met je kind gebeurt. Dit maakt het ouderschap kwetsbaar. Tegelijkertijd is goed ouderschap het fundament van onze samenleving. Werken vanuit een ouderbegeleidende positie biedt handvatten om steeds de verbinding te (her)vinden, ook wanneer je weerstand ervaart of je machteloos voelt. Het Online Congres ‘In verbinding blijven met ouders’ – vanaf 17 juni online – benadert het concept van de ouderbegeleidende positie vanuit verschillende invalshoeken.

De relatie tussen hulpverlener en cliënt is het meest werkzame element in elk hulpverleningsrelatie. Dit geldt zeker voor de relatie tussen ouder(s) en hulpverlener. Het begeleiden van ouders is echter niet altijd gemakkelijk en kan soms ontaarden in wantrouwen. Hoe kun je er toch voor zorgen in verbinding met ouders te blijven zonder het gezamenlijke  belang binnen hulpverlening, opvang en onderwijs uit het oog te verliezen? Die vraag vormt de rode draad van het webinar ‘In verbinding blijven met ouders’ op 17 juni dat plaatsvindt op initiatief van Ouders Centraal en Euregionaal Congresburo.

Programma

Plenair

  • José Koster [Expertise in ouderschap] – Invulling geven aan de ouderbegeleidende positie
  • Drs. Edith Raap [Hogeschool Utrecht] – Luisteren: als oplossing voor opvoedproblemen
  • Gerard Lohuis [Buurtzorg T-Groningen] – Omgaan met weerstand van ouders

Deelsessies

  • Dr. Margreth Hoek [Bureau Hoek] –  Zoekende verhalen van ouders verrijken
  • Drs. Minke Verdonk [Praktijk Minke Verdonk] – Oog voor de ouder van een zorgintensief kind
  • André Stuut en Esther Grudelbach [PCML bureau] – Moeilijke gesprekken met ouders
  • Sohaila El Ouahabi [Rading Jeugdzorg] – Met beschermjassen kracht- en steunbronnen herstellen.

Naar de webinarpagina op de website van Euregionaal Congresburo >>

Van live naar online

Vanwege de huidige restrictie op bijeenkomsten is dit congres verplaatst naar jouw woonkamer. En dat doen we helemaal via het internet, dus je hoeft je geen zorgen te maken over je veiligheid of het houden aan anderhalve meter afstand.

Hoe gaan we dat dan doen? Kort gezegd krijg je vanaf 17 juni – de datum dat het congres normaal gesproken zou plaatsvinden – een maand lang toegang tot de lezingen van de sprekers aan dit congres. Dus niet een hele dag urenlang met vierkante ogen naar een scherm staren, maar kijken en luisteren naar de sprekers waar, wanneer en zo lang het jou uitkomt. Gewoon via je smartphone, tablet of computer. Voordeel is bovendien dat je toegang hebt tot alle deelsessies. En je krijgt de toegekende registerpunten voor je deelname.

Meld je je aan voor ons online congres? Dan mag je boven op de reguliere kortingen een collega naar keuze gratis deel laten nemen. Deze ontvangt na afloop eveneens de registerpunten.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER