Optreden van de kinder- of jeugdrechter is meestal een laatste strohalm bij langdurige verontrustende gezinssituaties. Maar de jeugdrechter kan in Vlaanderen geen hulp organiseren voor het hele gezinssysteem. Terwijl het bij deze kinderen en jongeren over complexe problemen op allerlei gebieden gaat die elkaar ook nog eens versterken. Een ex-consulent van de jeugdrechtbank kaart die lacune aan.

Bij kinderen en jongeren die bij de jeugdrechter komen, gaat het over problemen als mishandeling, misbruik, psychiatrische stoornissen, verslaving. Die problemen hebben een grote impact op de opvoedingsproblemen en versterken elkaar. De gerechtelijke maatregelen in Vlaanderen zijn echter enkel van toepassing op het kind en de opvoedende rol van de ouder(s). Die focus is te beperkt om een sterke ondersteuning te realiseren. Een verontrustende opvoedingssituatie is vaak zeer complex. De opvoedingsproblemen gaan meestal gepaard met armoede, gezondheidsproblemen of psychische problemen van ouders. Problemen waarvoor de jeugdhulp ontoereikend is.

Nieuwe initiatieven

Het goede nieuws: er ontstaan initiatieven die deze lacune invullen. Op het snijvlak van vrijwillige en gedwongen hulp zetten de zogenaamde Family Justice Centers stappen naar een meer gecoördineerde aanpak om geweld te stoppen, herhaling te voorkomen en de beschermende factoren van het gezin te versterken. Deze aanpak gaat uit van de complexiteit van familiaal geweld en de nood aan afstemming en samenwerking tussen verschillende disciplines en sectoren.

Ook in de vrijwillige en rechtstreeks toegankelijke hulp biedt het motto ‘Eén gezin, één plan’ misschien uitzicht op een gecoördineerde aanpak vanuit de jeugd- en volwassenenhulp. Anders dan in Nederland wordt deze aanpak nog niet veel toegepast in Vlaanderen.

Een nog sterkere integrale benadering van de zorg voor kwetsbare gezinnen vraagt alvast een grondige herziening van het huidige systeem in Vlaanderen en van de opdeling tussen jeugd- en volwassenenhulp.

Lees verder op sociaal.net >

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER