Hoe kan de kwaliteit van wijkgericht werken met kinderen en gezinnen worden verbeterd? Dankzij subsidie van ZonMw wordt in twaalf projecten naar antwoorden op deze vraag gezocht. Daarnaast is een project gehonoreerd dat de verschillende trajecten verbindt.

De gehonoreerde projecten richten zich op twee thema’s: 1) Professionals en hun organisatie; 2) Bestuurlijke- en sturingsvraagstukken voor gemeenten. De projecten dragen bij aan kennisontwikkeling over wat werkt rond wijkgericht werken en om zo beter in staat te zijn om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden (eigen kracht) en de behoeften van individuele kinderen en hun ouders.

Professionals en hun organisatie

Dit thema is gericht op professionals en hun organisatie en het vinden van passende oplossingen voor de situatie en vraag van het gezin. Hierbij ligt de focus op integraal werken. Het gaat om onderzoek naar hoe tijdig passende hulp en/of ondersteuning vanuit een brede blik dichtbij de leefwereld van kind en gezin in de wijk verbeterd kan worden.

Projecten

Bestuurlijke- en sturingsvraagstukken voor gemeenten

Dit thema richt zich op wat werkt in de gemeentelijke sturing en verantwoording rond wijkgericht werken. Dit gaat om vragen als hoe kan de gemeente het beste sturen op effectiviteit en doelmatigheid van wijkgericht werken en wat hiervoor nodig is.
Doen we de juiste dingen?

Daarnaast is een project gehonoreerd dat de verschillende trajecten verbindt
De focus van dit project ligt op het bundelen, toepasbaar maken en toepassen van kennis over wat werkt. Dit project betrekt ook de andere gehonoreerde onderzoeken binnen deze subsidieronde. Zij verbinden de lopende en te starten trajecten en stimuleren tussentijdse uitwisseling van kennis en ervaringen.
Krachten bundelen bij wijkgericht werken voor jeugd en gezin

De projecten starten tussen september 2020 en januari 2021 en hebben een looptijd van 2 jaar.

Meer weten?

Bron: zonmw.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER