Opvoedingsgedrag en opleidingsniveau van ouders zijn van invloed op agressiviteit bij kinderen. Verder is behandeling van agressief gedrag effectiever wanneer de ouders betrokken zijn bij de behandeling.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Anne Hendriks aan VU Amsterdam. De onderzoeker baseert zich hierbij op gegevens van 7-jarige tweelingen uit gezinnen met een lage, middelhoge of hoge sociaaleconomische status uit Nederland en Groot-Brittannië.

Om agressief gedrag beter te kunnen voorspellen heeft Hendriks gekeken naar variabelen die mogelijk kunnen voorspellen of een kind agressief gedrag gaat vertonen. Zo blijkt dat in landen waar meer beleid is dat specifiek gericht is op de mentale gezondheid van kinderen, de agressie lager is dan in landen waar minder beleid is.

Bij een kind met laag- of middelhoogopgeleide ouders speelt de omgeving een invloedrijke rol, zoals het gezin, de huisvesting en de school. Een behandeling moet zich daarom ook richten op het verbeteren van deze omgeving. Bij kinderen met hoogopgeleide ouders spelen met name genetische factoren en individuele eigenschappen een rol.

“Dit onderzoek bevestigt hoe belangrijk het is om de opgroeiomgeving te verbeteren, en het gewone opvoeden en opgroeien te versterken”, zegt Inge Bastiaanssen, medewerker van het Nederlands Jeugdinstituut. “Beschermende factoren, zoals steun van betekenisvolle volwassenen en voorzieningen uit de omgeving van het kind en een constructieve tijdsbesteding zoals sport en creatieve activiteiten, zijn belangrijk om de ontwikkeling van agressie te voorkomen.”

Voorbeelden van agressief gedrag dat kinderen kunnen vertonen zijn vechten of ongehoorzaamheid. Dit agressieve gedrag heeft niet alleen negatieve effecten voor het kind en zijn omgeving, maar brengt ook financiële kosten voor de maatschappij met zich mee. Het is daarom belangrijk om meer kennis te vergaren over de behandeling, voorspelling en metingen van agressiviteit bij kinderen.

Uit eerder onderzoek naar het onderwerp blijkt dat de effecten van de behandeling gemiddeld klein zijn. De uitkomsten van het onderzoek van Hendriks geven handvatten voor het vergroten van de effecten van de behandeling.

Treatment, prediction, and assessment of childhood aggression

Bronnen: vu.nl / nji.nl

Zie ook: Ouder hebben rol bij ontstaan en behandeling van agressief gedrag kind

 

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER