Jongeren zijn over het algemeen positief over de rol van hun ouders, als het gaat om de vorming van hun identiteit. Dat blijkt uit onderzoek onder 790 (v)mbo-jongeren en 380 ouders met een reformatorische achtergrond. Dat resulteerde in enkele opvallende uitkomsten.

Het valt op dat jongeren over het algemeen positief zijn over de rol van hun ouders. Ruim de helft van hen geeft aan dat de ouders antwoorden geven op vragen op geloofsgebied. Ze voelen zich gesteund door hun ouders, door gesprekken met hen en door hun gebed.

Van de jongeren zegt 15 procent geen antwoorden te krijgen waarmee ze iets kunnen; zij voelen zich niet gesteund. Veertig procent zegt op geloofsgebied een duidelijke keuze te hebben gemaakt. Van de ouders meldt 8,2 procent dat hun zoon of dochter onverschillig is als het om het geloof gaat.

Vier opvoedingsstijlen

Opvoeders kunnen variëren in de manier waarop ze (door regels en structuur) controle op hun kind uitoefenen. Dat geldt ook voor de mate waarin zij emotionele steun en betrokkenheid tonen. Op basis hiervan zijn er vier opvoedingsstijlen te onderscheiden: de autoritaire, de verwaarlozende, de toegeeflijke en de democratische stijl.

Autoritaire ouders zijn niet erg betrokken bij hun kind; ze tonen weinig begrip en geven niet veel steun. Ze stellen veel regels zonder uitleg en straffen hun kind snel als het regels overtreedt. Verwaarlozende ouders bieden weinig warmte en steun en stellen geen of weinig regels. Toegeeflijke ouders zijn wel betrokken en hebben veel aandacht voor de wensen en behoeften van hun kinderen, maar geven hun kind bijna altijd zijn zin. Een democratische opvoedingsstijl staat voor (genoeg) regels en controle en veel emotionele steun en betrokkenheid.

In de dagelijkse praktijk is het onderscheid tussen deze vier stijlen meestal niet zo duidelijk, door de steeds wisselende situaties waarmee ouders te maken hebben. Ouders hanteren dus meestal een combinatie van opvoedingsstijlen.

De democratische opvoedingsstijl is volgens de opvoedingstheorieën het meest gewenst. Kenmerkend hiervoor zijn een hoge mate van ouderlijke betrokkenheid en wederkerigheid, overleg op basis van redeneren, het stellen van regels en daarbij ook het stimuleren van autonomie. Deze opvoedingsstijl leidt tot bekwame en zelfstandige jongeren met een hoog gevoel van eigenwaarde en een goede antenne voor sociale verantwoordelijkheid.

Leeftijdgenoten

Van de jongeren zegt 60 procent dat overleg met en begrip van hun ouders (democratische opvoedstijl) het meest helpen om hun eigen mening te vormen en te leven als christen.

Een groot deel van hen geeft te kennen dat ouders voor hen het belangrijkst zijn bij het zoeken naar antwoorden op geloofsvragen. Zij spelen een positieve rol en helpen hun zoon of dochter om zich verbonden te voelen met het christelijk geloof. Leeftijdsgenoten zijn een belangrijke bron voor informatie. De docent, de mentor, de dominee en de catecheet zijn van minder betekenis.

Lees verder op rd.nl >

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER