Als 100ste Buurtgezinnen-gemeente trapte Venlo op 22 november op een bijzondere manier af in theater De Maaspoort. Daar presenteerde ‘BIJ ONS voor elkaar’ de gratis theatervoorstelling ‘Loedermoeders en Pauperpapa’s’. In deze humoristische voorstelling deelt Arno Derikx zijn visie op relaties & ouderschap.

Opgericht als burgerinitiatief in 2015 in drie gemeenten is Buurtgezinnen inmiddels volwassen geworden. Meer en meer gemeenten omarmen het landelijke concept dat lokaal wordt uitgevoerd. Venlo sloot zich onlangs aan als 100e gemeente. Het maatschappelijk initiatief is gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen.

Initiatiefnemer Leontine Bibo van Buurtgezinnen werd als crisispleegouder geraakt door het verdriet van ouders en kinderen die niet meer samen kunnen leven omdat de problemen zo zijn geëscaleerd. Ze schrok van de eenzaamheid en het gebrek aan steun bij deze gezinnen. Die ervaringen zijn de bron van Buurtgezinnen.  “We zijn het een beetje verleerd: aandacht geven aan een kind van een ander in de vorm van een aai over een bol of een waarschuwing. Het zou mooi zijn als het grootbrengen van kinderen weer iets meer een aangelegenheid wordt van de samenleving. De buurkinderen opvangen als de buurvrouw griep heeft, ingrijpen als je ziet dat een kind op straat wordt gepest door andere kinderen… Met z’n allen zorgen voor de generatie van morgen. Buurtgezinnen is vanuit die gedachte opgericht: ‘It takes a village to raise a child.’”

Energie en rust

Leontine is er enorm trots op dat zeven jaar na de oprichting al meer dan 100 gemeenten in Nederland de ideologie van Buurtgezinnen omarmen. De inzet van Buurtgezinnen genereert een rijke opbrengst voor zowel vraagouders als hun kinderen. En ook steungezinnen profiteren van hun rol, denk aan zingeving en ertoe doen. “Bij vraagouders groeit het mentaal welbevinden. De steun geeft nieuwe energie en innerlijke rust. Buurtgezinnen draagt bij aan een gestage verbetering van het gezinsklimaat en de relaties tussen ouders en kinderen.”

De initiatiefneemster wijst erop dat bij de meeste vraagkinderen een groei zichtbaar is van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden. “Buurtgezinnen vergroot hun wereld en veerkracht. Bij sommige kinderen is sprake van een toename van pro-sociaal gedrag, zelfredzaamheid, spraaktaalontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Er ontstaan vriendschappen tussen gezinnen. En Buurtgezinnen stimuleert de integratie van nieuwkomers en de participatie van ouders.”

Hoge cijfers

De afgelopen jaren zijn een groot aantal gezinnen aan elkaar gekoppeld die elkaar zo op weg helpen. En dat wordt gewaardeerd, zo blijkt uit de hoge cijfers naar aanleiding van een klanttevredenheidsonderzoek onder de deelnemende gezinnen. “We hebben de gezinnen bevraagd over onze bereikbaarheid, snelheid, betrouwbaarheid, uitleg en ondersteuning door de coördinator en de kwaliteit van de match. Steungezinnen gaven ons gemiddeld een 8,7 op de bovenstaande items en vraaggezinnen maar liefst een 9. Buurtgezinnen is als onderneming in het sociaal domein een succesvol netwerk van ondernemende zelfstandigen met een professionele backoffice die de coördinatoren faciliteert. Een vorm die erg goed blijkt te werken.”

Koninklijke aandacht

Maar waardering is Buurtgezinnen de afgelopen jaren ook op andere manieren toegekomen. “In 2017 ontvingen we uit handen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in Paleis Noordeinde het Appeltje van Oranje van Het Oranje Fonds”, gaat Leontine verder. “Het Appeltje wordt uitgereikt aan initiatieven die zich inzetten voor een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. En in datzelfde jaar bracht Koningin Maxima een bezoek aan Buurtgezinnen. Ze sprak onder meer met enkele gekoppelde gezinnen. Zij vertelden over hun ervaringen en wat het oplevert in het dagelijks leven.”

Ieder jaar reikt Het Vergeten Kind de Hartenhuis Award uit aan een organisatie, initiatief, groep of persoon die zich buitengewoon inzet voor kwetsbare kinderen in Nederland. “En in 2021 viel die eer aan ons te beurt. Omdat we – zo luidde het oordeel van de jury – het sociaal isolement van veel kinderen (en ouders) opheffen, dankzij heel veel lieve fijne steungezinnen. Een prijs die dus vooral de deelnemende gezinnen toekomt. Al die blijken van waardering zijn natuurlijk heel erg fijn en motiveren ons enorm om met ons mooie werk door te gaan.”

Bron: Persbericht Buurtgezinnen

Zie ook:

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER