Ouders & Onderwijs lanceerde twee jaar gelden het Landelijk Ouderpanel. Wat begon als een droom, is inmiddels werkelijkheid: ouders als begin- en eindpunt in de informatievoorziening. Dat lukt steeds beter nu het Landelijk Ouderpanel meer dan 4000 vaders en moeders telt.

De initiatiefnemer is trots dat zoveel ouders via het platform hun ervaringen en meningen mogen vertellen. Wat is  tot nu toe bereikt?

Dit zijn onze ouders!

Op dit moment telt het Landelijk Ouderpanel 4070 ouders: 93% is moeder, 7% is vader, 88% is Nederlands en 12% heeft een migratieachtergrond. Het panel telt meer dan 15 nationaliteiten, waaronder Turks, Peruaans, Iraans en Indonesisch. De meeste ouders hebben twee kinderen, gevolgd door één kind, drie kinderen en er zijn zelfs ouders met meer dan vijf kinderen!

Ouders praten mee over JGZ-richtlijnen

Het is gelukt om ouders een stem te geven in het richtlijnenproces van de jeugdgezondheidszorg! Samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, TNO en ZonMW zijn voor het eerst concrete afspraken gemaakt om ouders actief bij de richtlijnen te betrekken. Dat gebeurde onder meer door het Landelijk Ouderpanel in te zetten bij de wijzigingen in de richtlijn Opsporen Oogafwijkingen. Uit een peiling werd duidelijk dat ouders het oogonderzoek op driejarige leeftijd graag willen behouden, ondanks dat kinderen op vierjarige leeftijd weer worden getest. In september dit jaar worden de nieuwe richtlijn en de bijbehorende publieksinformatie op Opvoeden.nl gelijktijdig gepubliceerd.
Op de projectpagina op opvoeden.nl lees je meer over hoe we andere JGZ-richtlijnen voor ouders vertalen.

Vaccineren, online challenges, alcohol en informatiebehoefte

Op dit moment is het platform volop bezig met nieuwe onderzoeken. Zo is onlangs een peiling over vaccineren afgerond. Hierin hebben de ouders onder meer teksten van Opvoeden.nl beoordeeld over vaccineren. De feedback worden momenteel met deskundigen verwerkt. Bijvoorbeeld door meer feiten en cijfers aan de tekst toe te voegen. In april staat een groot onderzoek over alcohol, roken, drugs en gamen centraal. Dat doen we samen met Ouders & Onderwijs en Trimbos.

Een ander onderzoek dat binnenkort start, gaat over de informatiebehoefte van de ouders: wat speelt er in de opvoeding? Welke informatie of hulpmiddelen heb je daarbij nodig? Waar zoek je advies of hulp? Dit onderzoek gebruiken we om ons informatieaanbod onder de loep te nemen: sluit dit aan op wat ouders nodig hebben?

Tot slot buigt Opvoeden.nl zich in kortere peilingen over online challenges, voldoende bewegen en mediaopvoeding.

Aan tafel bij TNO

In de peiling Gespreksvoering in de JGZ zijn ouders gevraagd naar hun ervaringen met gesprekken met een jeugdarts op het consultatiebureau of op school. De peiling was onderdeel van een ZonMW-project van TNO. Het platform nodigt ouders uit om na de online peiling te praten over dit onderwerp. In oktober vorig jaar vond bij TNO de eerste fysieke bijeenkomst plaats met ouders uit het Landelijk Ouderpanel! Deze onderzoeksresultaten worden gebruikt in de ontwikkeling van een handreiking voor professionals over communicatie met ouders. Dat zal dit jaar uitgebracht worden.

Feedback ouders levert nieuwe teksten op

Ouders zijn voor Opvoeden.nl begin-en eindpunt in de ontwikkeling van opvoedinformatie. Dat betekent dat in ieder onderzoek teksten of filmpjes aan hen worden voorgelegd.
Uit het onderzoek Seksuele opvoeding bleek dat ouders veel vragen hebben over hoe ze hun kind grenzen leren aan te geven en hoe ze hun kind kunnen waarschuwen voor mensen met verkeerde bedoelingen. De teksten over seksuele opvoeding op Opvoeden.nl bevatten daarom meer informatie over weerbaarheid en social media van Rutgers.

De ouders hebben een grote rol in de ontwikkeling van filmpjes. We laten hen continu meekijken met de filmpjes die uit het project komen; dit gebeurt in samenwerking met elf andere organisaties. Zo hebben ouders invloed op de onderwerpen die verfilmd worden, de stijl en tips die gegeven worden.

Uit het privacyonderzoek kwam naar voren dat ouders niet of te weinig op de hoogte zijn van de rechten rondom het digitaal leerlingdossier. Ook waren er veel twijfels over hoe scholen omgaan met foto’s van kinderen online. Daarom zijn er nieuwe teksten over het leerlingdossier en foto’s van kinderen op school gemaakt.

Zorg dat meer ouders hun stem laten horen

Help mee het Landelijk Ouderpanel te vergroten! Dit kan met behulp van kant-en-klare teksten en afbeeldingen beschikbaar te stellen op www.opvoeden.nl. Het platform is met name op zoek naar vaders, ouders met verschillende opleidingsniveaus en migratieachtergronden. Voorbeelden van online platforms die werven zijn:
CJG Zoeterwoude
Samen in Oost Gelre
Blog van moeder Mahwish Ashraf

Help het Landelijk Ouderpanel te vergroten door net als andere organisaties een oproep te doen: klik hier.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER