Landelijk Ouderpanel

Ruim 1100 ouders zijn verbonden aan het Landelijk Ouderpanel: een online achterban van ouders die meepraten en -denken over opvoeden en onderwijs. Het is precies een jaar geleden dat Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs het Landelijk Ouderpanel lanceerden. Op Ouders Centraal blikken zij terug op de eerste resultaten.

Na een jaar telt het panel 1155 ouders. We deden grote onderzoeken over pesten, seksuele opvoeding en passend onderwijs. De korte peilingen gingen over stakingen van leraren, richtlijnen in de jeugdgezondheidszorg, mediaopvoeding en projecten van ZonMw. Via polls vroegen we ouders naar hun mening over actualiteiten of korte stellingen. We vroegen de ouders bijvoorbeeld of hun kind onrustiger is rondom de feestdagen en op welke manier zij het liefst in teksten aangesproken worden: met ‘je’ of ‘u’. Kortom: de stem van ouders hebben we het afgelopen jaar zeker gehoord!

Ouders begin- en eindpunt

Wat begon als een droom, wordt nu steeds meer werkelijkheid: de stem van ouders luider laten klinken in de wereld van onderwijs, jeugd(gezondheids)zorg, wetenschap, overheid en politiek. We begonnen in februari 2017 met als doel eind van het jaar 1000 ouders te hebben verzameld. Dat is gelukt! Mede dankzij gemeenten en andere organisaties die meehelpen in de werving voor leden van het panel.

Structurele betrokkenheid in het richtlijnenproces

Een grote stap in het bereiken van onze doelen hebben we gezet met de korte peiling over de JGZ-richtlijn Opsporen oogafwijkingen. Het Erasmus MC werkt met onder andere de AJN aan enkele wijzigingen in de richtlijn. De input van ouders uit deze peiling wordt hierin meegenomen. Hoe mooi zou het zijn als het Landelijk Ouderpanel structureel in het richtlijnproces betrokken wordt? Dat zijn we nu aan het onderzoeken met ZonMW en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg. Zo laten we de stem van ouders écht horen.

Betrouwbare opvoedinformatie laten aansluiten op ouders

In de grote onderzoeken en korte peilingen hebben we ouders teksten en filmpjes voorgelegd van Opvoeden.nl. We vroegen hen de opbouw, adviezen en formuleringen te beoordelen. Hieruit is waardevolle feedback gekomen die we standaard meenemen in ons werkproces met deskundigen uit de wetenschap en praktijk. Zo is kenniscentrum Rutgers nauw betrokken bij het vertalen van de resultaten uit het onderzoek seksuele opvoeding. Bureau Jeugd en Media/Ouders Online voerde de feedback van ouders door in de teksten over mediaopvoeding en het Nederlands Jeugdinstituut deed dat voor de teksten over pesten.

Landelijk Ouderpanel in de media

Ook vanuit de media kwam interesse voor het Landelijk Ouderpanel. Zo noemde dagblad Trouw de resultaten uit de peiling mediaopvoeding en besteedde de Telegraaf er online aandacht aan.

Inzet ouders

Zonder de inzet van ouders hadden wij bovenstaande mijlpalen niet kunnen bereiken. Het is inspirerend om te zien hoe betrokken zij zijn en hoeveel moeite zij doen om ons van waardevolle feedback te zien. Wist je dat:

…het Landelijk Ouderpanel zo’n 15 nationaliteiten kent? Onder meer Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Peruaans, Engels en Iraans.
…de meeste ouders twee kinderen hebben, maar er ook ouders zijn met meer dan vijf kinderen!
…ouders bij inschrijving zelf drie onderwerpen aandragen waarover zij graag willen dat wij onderzoek doen. Passend onderwijs en mediaopvoeding waren daar voorbeelden van.

Vader Guido Verboom is een van de 150 vaders uit het Landelijk Ouderpanel. “Ik ben graag bewust bezig met de invulling van mijn ouderschap. Door mij aan te melden voor het panel heb ik een middel om mijn eigen gedachten te scherpen, weten wat er leeft en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke discussie hierover.”

Mahwish Ashraf, moeder van twee en oprichter van de blog Mammiemammie.nl, zegt hierover: “In het panel zitten ouders zoals jij en ik, die hun mening geven over allerlei onderwerpen zodat de informatie over opvoeden blijft aansluiten bij de vraag van de ouders. Het is belangrijk dat er ouders met verschillende visies, achtergronden en gezinssamenstellingen meedoen met het panel zodat het een goed beeld heeft over wat er leeft onder alle ouders. Deze informatie wordt anoniem verwerkt, maar ook besproken met professionals en de overheid. Ouders hebben hier dus echt een stem in!”

Wat gaan we in 2018 doen?

Als we terugkijken op het afgelopen jaar, zien we dit jaar met veel enthousiasme tegemoet. Op dit moment is een onderzoek over privacy in volle gang. We zetten verder in op het vergroten van diversiteit van het panel. Bijvoorbeeld door specifieke campagnes uit te zetten gericht op vaders of communities zoals Marokko.nl. Het Landelijk Ouderpanel blijft een vast onderdeel van ons werkproces met de landelijke kennis- en thema instituten. Wij hopen dit jaar weer 1000 ouders te mogen verwelkomen in het panel! Wil je daar een bijdrage aan leveren? Meld je aan en doe mee! Of kijk hier voor kant en klare teksten en afbeeldingen voor oproepen op social media en websites.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond ouderschapskennis en –ondersteuning

LAAT EEN REACTIE ACHTER